Kolejne odcinki dróg powiatowych do remontu

Utworzono: poniedziałek, 04, lipiec 2016

W dniu 28 czerwca br., Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, ogłosił przetarg nieograniczony na „Przebudowę odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016 roku w ramach ,,Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.

Planowana inwestycja obejmuje odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 6,2 km i wartości szacunkowej  4 mln 452 tys. zł. Zadanie to będzie realizowane przy udziale środków finansowych pozyskanych z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, środków własnych, a także przy udziale Gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów, Miasta i Gminy Połaniec oraz Miasta i Gminy Staszów.

Inwestycje będą  prowadzone na niżej wymienionych drogach powiatowych:
1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska – Bogoria - Klimontów (na  odcinku Jurkowice- Pełczyce).
2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0823T Łubnice-Budziska w m. Czarzyzna.
3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0116T Pacanów-Grobla w m. Oleśnica.
4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0854T Szczeka-Kol. Szczeka w m. Szczeka.
5. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany-Łubnice w m. Rytwiany.
6. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0828T Korytnica–Kotuszów-Kurozwęki w m. Korytnica.
7. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0818T Połaniec-Niekurza w m. Łęg.
8. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi-Sulisławice w m. Sztombergi.

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych, chodników, poboczy utwardzonych materiałem kamiennym, renowacji istniejącego odwodnienia, a także wykonanie i uzupełnienia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. oznakowania pionowego i poziomego dróg. Otwarcie złożonych ofert na realizacje zadania nastąpi 14 lipca br. Po sprawdzeniu przez komisję przetargową złożonych ofert zostanie wyłoniony Wykonawca, który będzie realizował w/w zadania. Planowany termin zakończenia prac to 25 października 2016 roku.

                               Tekst: Adam Jur

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png