Powołanie nowego Komendanta Powiatowego PSP

Utworzono: poniedziałek, 27, czerwiec 2016

phoca thumb l 4W dniu 22 czerwca br., w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie odbył się uroczysty apel z okazji zdania i przyjęcia obowiązków na stanowisku komendanta powiatowego PSP w Staszowie.  St. bryg. Grzegorz Ciepiela zakończył czynną  służbę i przeszedł na emeryturę, natomiast na  jego stanowisko został mł. bryg. Rafał Gajewicz.


    
    Uroczystości rozpoczęły się złożeniem przez dowódcę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Staszowie mł. bryg. Grzegorza Rajcę, meldunku zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Stanisławowi Wosiowi.
Przybyłych na uroczystość gości przywitał st. bryg. Grzegorza Ciepiela, po czym nastąpiło odczytanie decyzji o odwołaniu ze stanowiska dotychczasowego komendanta powiatowego PSP oraz decyzji w sprawie powołania z dniem 23 czerwca br. mł. bryg. Rafała Gajewicza  na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Staszowie. Po złożeniu meldunku o zdaniu i przyjęciu obowiązków zaproszeni goście przystąpili do okolicznościowych przemówień, dziękując za długoletnią służbę komendantowi Grzegorzowi Ciepieli a jego następcy mł. bryg. Rafałowi Gajewiczowi gratulując objęcia stanowiska. W imieniu mieszkańców powiatu staszowskiego komendantowi Grzegorzowi Ciepieli, podziękowali przedstawiciele samorządu lokalnego, na czele z: przewodniczącym Rady Powiatu Damianem Sierantem, wiceprzewodniczącym Stanisławem Walczykiem, starostą staszowskim Michałem Skotnickim, wicestarostą Tomaszem Fąfara oraz członkiem Zarządu Powiatu Jerzym Chudym. Na uroczystości obecni byli również: nadbryg. w st. spocz. Zbigniew Muszczak - świętokrzyski komendant wojewódzki PSP w Kielcach w latach 2008-2016 oraz zastępca komendanta, w latach 2008-2016, st. bryg. w st. spocz. Grzegorz Ryski, którzy również złożyli komendantowi Grzegorzowi Ciepieli życzenia realizacji osobistych celów i odpoczynku a komendantowi Rafałowi Gajewiczowi pomyślności w rozwoju zawodowym.

Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png