Powiatowe spotkanie antykryzysowe

Utworzono: poniedziałek, 27, czerwiec 2016

phoca thumb l 1W dniu 23 czerwca br., w Starostwie staszowskim odbyło się posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które otworzył i prowadził szef PZZK wicestarosta Tomasz Fąfara.

    W spotkaniu, w którym uczestniczył także starosta staszowski Michał Skotnicki, udział wzięli przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz inspektoratów powiatowych, a także burmistrzowie i wójtowie miast i gmin oraz gmin ziemi staszowskiej, naczelnicy Wydziałów w Starostwie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, jak również pracownicy Urzędów Gmin odpowiedzialni za sprawy bezpieczeństwa na swoim terenie. W trakcie posiedzenia omówiono, m.in. przygotowanie służb i administracji samorządowej do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (Bezpieczne Wakacje) oraz zapewnienie bezpieczeństwa na rzekach i akwenach wodnych, stan przygotowań do przyjęcia na terenie powiatu staszowskiego uczestników Światowych Dni Młodzieży 2016, a także przypomniano  procedury postępowania w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. Przekazano również informację na temat zaleceń Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dla służb i administracji publicznej, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej będącej skutkiem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się także z zarządzeniem nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 roku, w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego odnośnie stopni alarmowych. Jak wynikało z podsumowania posiedzenia, powiat staszowski, jak każdego roku, jest dobrze przygotowany do letniego, wakacyjnego wypoczynku młodzieży, a także do innych sytuacji, jak np. wynikających z organizacji Światowych Dni Młodzieży.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech