Umowa z wykonawcą prac podpisana

Utworzono: wtorek, 21, czerwiec 2016

phoca thumb m2 3W dniu 31 maja br., w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele Zarządu Powiatu w Staszowie podpisali umowy dotyczące przyznania środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020, dla zadania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną”.

Pochodną w/w porozumień było podpisanie w dniu 20 czerwca br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie umowy z Wykonawcą tj. KONSORCJUM FIRM:  Lider Konsorcjum – PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k., Partner Konsorcjum – FIRMA TRANSPORTOWO – BUDOWLANO – DROGOWA „DYLMEX” Tomasz Dyl, na realizację zadań:
1.    „Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice na odcinku Wilkowa – Borki, dł. 2 490 mb”.
2.    „Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska – Bogoria – Klimontów, na odcinku Bogoria – Podlesie dł. 2 520 mb”.
3.    „Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże – Potok na odcinku Potok - Brzeziny dł. 2 245 mb”.
    Łączna długość w/w odcinków dróg objętych programem to 7,2 km a koszt realizacji zadań to 2 mln 417 tys. zł, z czego 1 mln 538 tys. zł to pomoc ze środków „EFRROW” co stanowi 63,63% kosztów realizacji zadań. Powiat Staszowski przy udziale gmin: Bogoria, Łubnice, Szydłów przeznaczy na realizacje zadań środki w wysokości 879 tys. 216 zł. co stanowi 36,37%.
    Zakres prac obejmuje wykonanie wzmocnienia nawierzchni jezdni, wykonania utwardzenia poboczy, renowację odwodnienia oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu na w/w odcinkach dróg powiatowych. Planowany termin zakończenia realizacji zadań objętych umowami to 30 październik 2017 r.

 

tekst: Paulina Majczak
foto: Ewelina Walczak

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png