60 lat jednostki OSP w Kotuszowie

Utworzono: poniedziałek, 20, czerwiec 2016

phoca thumb l 22Uroczystości rocznicowe, połączone z obchodami gminnego święta strażaków, odbyły się w sobotę 18 czerwca br. Rozpoczęła je msza święta w kościele pw. św. Jakuba w Kotuszowie, którą odprawił proboszcz parafii ks. kan. Jerzy Sobczyk. W wygłoszonej homilii ksiądz proboszcz, nie tylko podziękował druhom strażakom za 60-letni okres społecznej pracy dla dobra i bezpieczeństwa sołectwa Kotuszów, ale także wspominał swoją przynależność do drużyny młodzieżowej w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Po zakończeniu mszy świętej, pododdziały OSP, zaproszeni goście i mieszkańcy Kotuszowa przeszli na plac przed remizę, gdzie odbyła się część oficjalna obchodów. Gości powitał wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński, przekazując na rzecz jednostki pamiątkowy fotogram. Rys historyczny jednostki przedstawił prezes Zarządu OSP w Kotuszowie druh Michał Kaczmarczyk. Pamiątkowy puchar i list gratulacyjny druhowi prezesowi Michałowi Kaczmarczykowi wręczył starosta staszowski, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Staszowie Michał Skotnicki. Pismo od komendanta powiatowego PSP w Staszowie st. bryg. Grzegorza Ciepieli, wręczył dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej mł. bryg. Grzegorz Rajca. Złotym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa” uhonorowano 4 druhów, srebrnym medalem 7 druhów, natomiast medal brązowy otrzymało 9 druhów. Odznakę ,,Strażak Wzorowy” nadano 26 druhom. Po zakończeniu części oficjalnej, goście honorowi dokonali wpisów do Księgi Pamiątkowej Jednostki, a Zespół Śpiewaczy ,,Kasztalon” zaprezentował swój najnowszy program. O kulinarne zabezpieczenie obchodów zadbały panie z Kotuszowa, jak również miejscowi druhowie, których wsparli koledzy z jednostki OSP w Staszowie. Zabawa taneczna zakończyła obchody.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png