Historyczna konferencja naukowa w pałacu

Utworzono: piątek, 10, czerwiec 2016

phoca thumb l 6W dniu 9 czerwca br. w zespole pałacowo – parkowym „Dzięki” w Wiązownicy Kolonii odbyła się konferencja naukowa pt. „Dziedzictwo historyczno – przyrodnicze ziemi staszowskiej”.
     Wśród zaproszonych gości byli m.in., dyrektorzy staszowskich szkół i bibliotek, a także przedstawiciele władz samorządowych: starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara, burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz oraz kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Miasta i Gminy Staszów Jolanta Macias.
     W programie konferencji znalazły się cztery wystąpienia. Jako pierwszy „Rys historyczny zespołu pałacowo – parkowego „Dzięki” omówił właściciel obiektu Aleksander Pietrow. Joanna Przybylska z Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody przedstawiła referat pt. „Sieć Natura 2000”, natomiast doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Paulina Mielnik z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie omówiła „Kampanię langiewiczowską na ziemi staszowskiej”. Jako ostatnia referat pt. „Inauguracja sieci regionalizmu” wygłosiła Wioletta Hatak z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie. Ponadto wraz z dwojgiem uczniów, Ewą Sobieniak i Jakubem Bargielem, przedstawiła prezentację multimedialną na temat historii Staszowa.  
     W czasie konferencji przeprowadzono także konkurs dla młodzieży pt. „Co Wy wiecie o powiecie”, przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsze trzy miejsca zajęli następujący zawodnicy: w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce Igor Kubalski, II miejsce Emil Szostak, III miejsce Jakub Skrzyński. W kategorii gimnazjów: I miejsce Małgorzata Tomporowska, II miejsce Alicja Snopek, III miejsce Izabela Darowska.    
     Organizatorami konferencji byli: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie, starostwo Powiatowe w Staszowie, Miasto i Gmina Staszów, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Staszowie oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów.

Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png