Utworzono: środa, 08, czerwiec 2016

Świętokrzyski Kurator Oświaty w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego udzielił powiatowi staszowskiemu dotacji w wysokości 36 000 zł na dofinansowanie zadania pn. Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w ramach programu wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytetu 3 ,,Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych ” dla następujących szkół:
1/ Liceum Ogólnokształcące im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie: kwota 12 000 zł
2/ Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie: kwota 12 000 zł
3/ Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie: kwota 12 000 zł.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png