Komendant Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego wyróżniony „Koziołkiem”.

Utworzono: wtorek, 07, czerwiec 2016

phoca thumb l 4Idea Nagrody „KOZIOŁEK” zrodziła się w 2000 roku. Głównym jej celem jest wspieranie aktywności i promocja powiatów, na terenie których działające osoby fizyczne i prawne przyczyniają się do znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa obywateli oraz zabezpieczenia majątku państwowego i prywatnego.


Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień za 2015 rok odbyło się w dniu 30 maja br., w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim. Kapituła Nagrody ,,Koziołek” wyróżniła trzy powiaty za szczególny wkład w podejmowanie działań wykraczających poza ustawowe obowiązki w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Co roku oceny działań dokonuje zespół roboczy składający się z przedstawicieli: wojewody świętokrzyskiego, marszałka województwa świętokrzyskiego i świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego policji. Ostatecznej oceny dokonuje kapituła nagrody.
W XVII edycji Nagrody „Koziołek” laureatami zostały następujące powiaty:
I miejsce – Powiat Starachowicki, II miejsce - Miasto Kielce, III miejsce – Powiat Buski. Tradycyjnie podczas uroczystości wręczono także dodatkowe wyróżnienia. Statuetkę „Koziołka” otrzymał reprezentujący powiat staszowski – st. insp. Związku Strzeleckiego Marian Lesiak - prezes Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, za ,,wieloletnią działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa, kreowanie postaw patriotycznych i realizację aktywnych form wypoczynku wśród dzieci i młodzieży powiatu staszowskiego”. ,,Koziołkiem” uhonorowano także: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie i Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wszystkim laureatom i wyróżnionym pogratulowali: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, p.o. komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach insp. Artur Bednarek oraz Michał Markiewicz - prezes Zarządu Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.
Serdecznie gratulujemy komendantowi Marianowi Lesiakowi i życzymy dalszych sukcesów dla jego, jakże pożytecznej, pracy z młodzieżą. Więcej informacji o działalności Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego na www.sts.org.pl.


Tekst i foto: Paulina Majczak

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png