W odwiedzinach u Jubilata - społecznika.

Utworzono: piątek, 03, czerwiec 2016

phoca thumb m1 1W każdej gminie, miejscowości mieszka osoba, która od wielu lat aktywnie działa dla jej dobra i rozwoju. Taką osobą od młodych lat swojego życia jest Pan Władysław Zmarzlik z Kotuszowa w Gminie Szydłów, który w dniu 2 czerwca obchodził swoje 90 urodziny.

Na zaproszenie rodziny Pana Władysława starosta staszowski Michał Skotnicki w dniu jego urodzin odwiedził go w rodzinnym domu i w imieniu Zarządu powiatu staszowskiego złożył życzenia dalszych lat życia w zdrowiu, szczęściu i spokoju. Jubilata odwiedzili także były wójt Gminy Szydłów Stefan Zieliński i Józef Żak mieszkaniec gminy Szydłów.

Warto przytoczyć życiorys Pana Władysława, który w swojej lokalnej społeczności postrzegany jest jako społecznik:

„…Pan Władysław Zmarzlik urodził się w dniu 2 czerwca 1926 roku w Kotuszowie w rodzinie chłopskiej. Wychowywał się w Kotuszowie gdzie uczęszczał do szkoły i pomagał w gospodarstwie rodziców. Dorastał w trudnym okresie kiedy wybuchła II Woja Światowa i trwał okres okupacji. Trudny okres przyczynił się do szybkiego dorastania młodego człowieka. W 1943 roku Pan Władysław wstąpił do organizacji Zbrojnej Ruchu Ludowego utworzonej w swojej miejscowości pn. „Bataliony chłopskie”, którą dowodził Wincenty Skuza.

Po zakończeniu wojny przejął gospodarstwo rolne i włączył się w działalność społeczno-polityczną swojej wsi Kotuszów. W 1956 roku założył OSP Kotuszów, w której działalności uczestniczy do dziś. W latach 1981 – 2006 pełnił funkcję Prezesa OSP, a obecnie jest Prezesem Honorowym.

W roku 1957 wstąpił do Ruchu Ludowego gdzie działa nadal. W okresie tym pełnił funkcję Prezesa Koła PSL, członka Zarządu Gminnego. Pełnił funkcje w samorządzie spółdzielczym, będąc członkiem Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni w Szydłowie. W latach 1998-2004 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni.

Uczestniczył w samorządzie Spółdzielni, Kołach Rolniczych w Szydłowie i Banku Spółdzielczego w Szydłowie, był radnym Rady Gminy w Szydłowie w latach 1994-1998.

W latach 1994-2004 był Prezesem Gminnego Koła Kombatantów w Szydłowie. Uczestniczył czynnie w życiu społeczno-gospodarczym swojej wsi i Gminy Szydłów…”

Panu Władysławowi życzmy kolejnych lat życia pełnych uśmiechu i zdrowia. Jako niezwykle skromna a zarazem pracowita i życzliwa osoba, niech będzie przykładem dla młodszych pokoleń.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Życiorys Pana Władysława opracował Pan Stefan Zieliński.

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png