Umowa na modernizację dróg podpisana!

Utworzono: piątek, 03, czerwiec 2016

01W dniu 2 czerwca w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy i modernizacji odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego. Dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020, Powiat staszowski otrzymał od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jako jeden z 9 powiatów i 73 gmin, do których trafią dotacje.

W ramach 176 operacji objętych umowami, zostanie zbudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych ponad 450 odcinków dróg, usytuowanych w 446 miejscowościach.

Wielkość dofinansowania do operacji w ramach PROW 2014-2020 wynosi 63,63% wartości brutto inwestycji. Brakującą część beneficjenci pokrywają ze środków własnych.

W imieniu Zarządu Powiatu staszowskiego umowę podpisali: starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej.

W ramach 3 zadań drogowych przebudowie i modernizacji poddane zostaną odcinki dróg powiatowych:

  1. Rytwiany – Łubnice na odcinku Wilkowa – Borki – 2,5 km
  2. Bogoria- Klimontów na odcinku Bogoria Podlesie – 2,5 km,
  3. Potok- Grabki na odcinku Potok – Brzeziny – 2,4 km.

Łączna wartość zadania to 2 mln 300 tysięcy złotych, z czego około 1,5 mln czyli 63% wartości zadania, stanowi wsparcie w ramach PROW 2014-2020, pozostałą kwotę ponad 800 tysięcy złotych stanowią środki powiatu staszowskiego.

 

Tekst: Paulina Majczak

Foto: Rafał Suska

01

 

Ze strony Powiatu staszowskiego umowę podpisują od lewej: wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, starosta staszowski Michał Skotnicki, przy kontrasygnacie skarbnik powiatu staszowskiego Jolanty Piotrowskiej, pierwsza z prawej.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png