,,Rok bażanta” w pałacu ,,Dzięki”.

Utworzono: środa, 25, maj 2016

phoca thumb m1 04W dniu 24 maja br., w Pałacu „Dzięki” w Wiązownicy Kolonii odbyła się sesja popularnonaukowa podsumowująca programu aktywnej edukacji ekologicznej i akcję „Ożywić Pola”. W roku szkolnym 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie przystąpiło po raz kolejny do ogólnopolskiego programu aktywnej edukacji ekologicznej „Łowca Polskiego”. W bieżącej edycji programu „Ożywić Pola”, zainteresowaniem objęto bażanta zwyczajnego.

Program adresowany był do młodzieży szkolnej, a także nauczycieli oraz członków Polskiego Związku Łowieckiego i leśników. Głównymi celami akcji „Ożywić Pola” są przedsięwzięcia promujące realizację zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej. Przede wszystkim jednak program zakłada prowadzenie aktywnych działań polegających na wyspowym nasadzaniu drzew i krzewów, czyli tworzeniu tzw. remiz śródpolnych, a także zakładanie oczek wodnych. Działania te pozwalają na wzbogacanie ekotonów polno-leśnych, co w efekcie stwarza bardzo korzystne warunki żerowe i osłonowe dla bytujących tam zwierząt (zajęcy, kuropatw, bażantów, saren, ptaków śpiewających oraz wielu innych).
      W ramach realizacji programu LO podjęło ścisłą współpracę z instytucjami zaangażowanymi w ochronę przyrody – w szczególności z Nadleśnictwem Staszów i Kołem Łowieckim „Knieja” w Sichowie, a także z Okręgową Radą Łowiecką w Tarnobrzegu. Uroczystą sesję popularnonaukową otworzyła dyrektor staszowskiego liceum Anna Karasińska witając zaproszonych gości, nauczycieli oraz młodzież uczestniczącą w akcji. Gości powitał również w Pałacu „Dzięki” jego właściciel Aleksander Pietrow, zaznaczając iż jest on położony na obszarze Natura 2000. Starostwo Powiatowe w Staszowie reprezentował członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy będący również członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnobrzegu, który odebrał podziękowania, a także złożył gratulacje organizatorom akcji.
     W programie uroczystości znalazły się wykłady i prezentacje osób uczestniczących w akcji. Mirosław Głogowski - ogólnopolski koordynator programu „Ożywić Pola”, wygłosił referat pn.: „Ogólne założenia programu aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić pola – Rok bażanta”. Grzegorz Skubera - nauczyciel biologii w staszowskim liceum zaprezentował wykład pn.: „Czym jest NATURA 2000?”. Lech Drożdżowski - zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Pińczów wygłosił referat pn.: „Bażant jako przedstawiciela fauny polnej”. Mariusz Ziętarski - koordynator szkolny programu, nauczyciel biologii w LO wygłosił referat pn.: „Szkoła w projekcie „Ożywić pola – rok bażanta”. Pracownice Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie przybliżyły gościom tematykę segregacji odpadów w wystąpieniu pn.: „Dlaczego warto segregować odpady?”.
      Sesji popularnonaukowej towarzyszyła wystawa fotografii ptaków wykonanych przez uczniów staszowskiego liceum oraz nauczyciela biologii Grzegorza Skubery.
Podsumowaniem programu i akcji „Ożywić pola – rok bażanta” było wręczenie podziękowań oraz nagród w konkursach dla młodzieży: „Ptaki w obiektywie”, „Odpady – czy to groźne?” oraz „Opakowania – czy to groźne?”.
 

Tekst i foto: Paulina Majczak

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png