Konkurs na makro-innowacje

Utworzono: środa, 25, maj 2016

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na Makroinnowacje w temacie: ,,Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych”, Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”. Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.0000-004/16. Termin składania wniosków upływa z dniem 20 czerwca br.

img123814

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech