Z obrad 26. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: środa, 25, maj 2016

phoca thumb l 1Posiedzenie, które otworzył i prowadził przewodniczący Rady Damian Sierant, odbyło się w dniu 24 maja br. Do zaproponowanego porządku obrad nie wprowadzono większych zmian, jedynie starosta staszowski Michał Skotnicki, poinformował o niewielkich korektach w projekcie uchwały dotyczącej zmian w budżecie powiatu, które wniesiono w czasie obrad Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. W punkcie ,,interpelacje i zapytania”, radny Jacek Nowak – prezes PGKiM Połaniec, zawnioskował o podjęcie działań w sprawie zapisów w projekcie ,,ustawy wodnej” proponowanej przez Ministerstwo Środowiska, która po przyjęciu przez Sejm RP w aktualnym kształcie, spowoduje drastyczny wzrost opłat mieszkaniowych i wod–kan, a także kosztów funkcjonowania wielu zakładów, głównie elektrowni. Starosta Michał Skotnicki potwierdził obawy radnego i poinformował o włączeniu się posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego w proces konsultacji ostatecznego kształtu projektu ustawy. Przy okazji starosta Michał Skotnicki złożył gratulacje radnemu Jackowi Nowakowi, za zdobycie przez PGK Sp. z o.o. w Połańcu, I miejsca w prestiżowym ogólnopolskim konkursie pt. ,,Inwestycje Roku 2015 Wod-Kan”, za projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec”. Nagrody laureatom z całego kraju, wręczono podczas Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” w Bydgoszczy, jakie odbyły się w dniach 10 – 12 maja br.
W dalszej części obrad przyjęto wszystkie 3 projekty uchwał, które dotyczyły:
1. odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” odnośnie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Staszowie, w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/35/15 z dnia 27 maja 2015r, dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
2. zmiany Uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
3. zmian w budżecie na 2016 rok.
Przed zamknięciem posiedzenia starosta staszowski Michał Skotnicki poinformował o otwarciu w dniu 20 maja br., ofert w sprawie remontów 3 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 7,5 km, w gminach: Łubnice, Szydłów i Bogoria, których odbudowa planowana jest przy wsparciu środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Złożone oferty stanowią około 60% wartości kosztorysów inwestorskich. Stosowne informacje zostały przekazane do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, a ostateczna decyzja co do otrzymania dofinansowania remontu dróg z PROW, ma zapaść do końca maja br.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

 

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech