Obchody rocznicowe w staszowskim sanktuarium

Utworzono: poniedziałek, 23, maj 2016

phoca thumb l 12W dniu 22 maja br., w Sanktuarium Jana Pawła II w Staszowie odbyły się obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Uroczystość zgromadziła w staszowskiej świątyni liczne grono wiernych z terenu miasta i powiatu staszowskiego.

 

Wśród zaproszonych gości byli, m.in.: starosta staszowski Michał Skotnicki, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie ks. kan. Szczepan Janas oraz proboszcz parafii pw. św. Barbary w Staszowie ks. kan. Edward Zieliński, przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Staszowie Jacek Nowak, radny Rady Miejskiej Rafał Grabka, zastępca komendanta powiatowego policji w Staszowie mł. insp. Ryszard Komański, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Anna Karasińska oraz wicedyrektor LO Lucyna Jankowska, a także przedstawiciele zakładów pracy z terenu miasta i powiatu staszowskiego.
Uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć spektakl pt. „Ja Ciebie chrzczę, Polsko”, w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie. Wszyscy młodzi artyści otrzymali gromkie brawa i gratulacje za występ. Reżyserami spektaklu byli: wicedyrektor LO Lucyna Jankowska oraz nauczyciele: religii ks. Grzegorz Wołoszyn i historii Tomasz Bielecki.  Patronat honorowy nad uroczystością objęli: świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, starosta staszowski Michał Skotnicki oraz proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie ks. kan. Szczepan Janas.

Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech