Z obrad walnego zgromadzenia stowarzyszenia

Utworzono: poniedziałek, 23, maj 2016

phoca thumb l 1W dniu 19 maja br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Staszowski. Licznie zgromadzonych członków oraz sympatyków stowarzyszenia, powitali wicestarosta Tomasz Fąfara oraz prezes stowarzyszenia Henryk Makuch.


 
Zebranie rozpoczęto od wręczenia okolicznościowych statuetek i podziękowań za dotychczasową współpracę. Odebrali je: dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie Anna Karasińska, przedsiębiorcy: Andrzej Kosiór, Andrzej Wojdyło oraz Kazimierz Zaliński; ustępujący z funkcji w stowarzyszeniu: członek Zarządu Eugeniusz Ciepiela i skarbnik Irena Cecelon.
Podziękowania odebrali również: w imieniu komendanta powiatowego policji w Staszowie insp. Tomasza Śliwińskiego oraz własnym zastępca komendanta mł. insp. Ryszard Komański, przewodniczący Sądu Honorowego stowarzyszenia Czesław Grabowski oraz członkowie sądu: Grażyna Kos i Anna Czerwiec, a także nowo wybrana skarbnik Beata Wójcik, nowy wiceprezes Artur Garbacki, nowo wybrany członek Zarządu Andrzej Walczowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Pargieła oraz jej członkowie: Jolanta Włoch i Izabela Jaworska, jak również ks. kan. Edward Zieliński - proboszcz parafii pw. św. Barbary w Staszowie, który otrzymał także okolicznościowy puchar.   
Następnie prezes Henryk Makuch złożył sprawozdanie z dotychczasowych prac stowarzyszenia oraz przedstawił nowy statut, dostosowany do obecnych warunków i potrzeb. Pozytywne opinie dotyczące współpracy z poprzednim Zarządem wyrazili: przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Pargieła oraz przewodniczący Sądu Honorowego stowarzyszenia Czesław Grabowski. Wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Staszowski, w składzie: prezes Henryk Makuch, wiceprezesi: Artur Garbacki i Andrzej Sałata, skarbnik Beata Wójcik oraz członkowie Zarządu: Andrzej Walczowski, Ryszard Komański oraz Wojciech Skowron.    

Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png