XXVI Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: środa, 18, maj 2016

W dniu 24 maja 2016 roku o godzinie 09.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XXVI Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu XXV/16 z dnia 19 kwietnia 2016 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
  a) odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność" dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania – projekt 24/16;
  b) zmiany Uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – projekt 21/16;
  c) zmian w budżecie na 2016 rok – projekt 25/16.
 8. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 9. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png