Ze strażackiego zebrania

Utworzono: czwartek, 12, maj 2016

phoca thumb l 1W dniu 11 maja br., w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Staszowie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie.


Wśród zaproszonych gości byli, m.in.: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie Romuald Garczewski, wiceprezes ZOP ZOSP RP w Staszowie starosta staszowski Michał Skotnicki, wiceprezes ZOP ZOSP RP w Staszowie Andrzej Kruzel, sekretarz Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie Mieczysław Madej, członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński, a także komendant powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Grzegorz Ciepiela oraz dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Staszowie mł. bryg. Grzegorz Rajca.  
Wszystkich obecnych serdecznie powitał wiceprezes ZOP ZOSP RP w Staszowie starosta staszowski Michał Skotnicki, który także poprowadził zebranie. Następnie głos zabrał  komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Grzegorz Ciepiela, który omówił dotychczasowe działania jednostki w zakresie zapobiegania różnego rodzaju zagrożeniom pożarowym.
W kolejnym punkcie zebrania sekretarz Mieczysław Madej przedstawił zasady tworzenia i przekazywania sprawozdań z działalności jednostek OSP z terenu powiatu.
Wszyscy uczestnicy posiedzenia wyrazili gotowość do realizacji omówionych działań w zakresie szybkiego reagowania w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.  

Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech