Będzie kontynuacja publikacji

Utworzono: czwartek, 05, maj 2016

phoca thumb l 3Starostwo Powiatowe w Staszowie, oprócz realizacji statutowych zadań powiatu, włącza się także w upamiętnianie najtragiczniejszych losów państwa i narodu z okresu II wojny światowej, w tym także mieszkańców samego Staszowa i okolicznych miejscowości.

    Przed dwoma laty, w czerwcu 2014 roku, rozpoczęliśmy druk w naszym kwartalniku ,,Powiat Staszowski”, pierwszego odcinka pamiętnika spisanego w latach 1939 - 1945 przez ówczesnego mieszkańca Staszowa Stanisława Rzadkowolskiego. Pamiętnik, przekazała nam bezpłatnie do druku pani Flora Liebich z Kanady, córka przedwojennego ppłk. dypl. Andrzeja Liebicha, pochodzącego z Rytwian. To dzięki artykułowi o ppłk. Liebichu, autorstwa płk. Jerzego Więckowskiego, staszowianina z Krakowa, natrafiliśmy na pamiętnik Władysława Rzadowolskiego, którego druk w odcinkach (wszystkie dostępne na www.staszowski.eu, w zakładce ,,wydania archiwalne”) zakończymy w grudniowym 65. numerze kwartalnika. Następnie, zgodnie z umową, zawartą w 2014 roku z panią Florą Liebich, wydamy pamiętnik w formie książki, co nastąpi pod koniec I kwartału 2017 roku. To unikatowe i bardzo cenne dzieło, w którym opisane zostały najtragiczniejsze w dziejach losy mieszkańców Staszowa i okolic, będziemy kolportować bezpłatnie, szczególnie wśród najmłodszego pokolenia naszego powiatu, i nie tylko. Zaopatrzymy w pamiętniki, także wszystkie biblioteki na terenie ziemi staszowskiej, jak również najważniejsze tego typu placówki w kraju i województwie, na czele: z Biblioteką Narodową i Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie, Biblioteką Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Kielcach.
    Niemniej, na tym nie koniec naszych planów edytorskich. W środę, 27 kwietnia br. miałem zaszczyt i przyjemność poznać mieszkańca Staszowa pana Stanisława Zecera, autora podobnego w treści pamiętnika przedstawionego powyżej. Pan Stanisław Zecer jako dziecko, zaraz po wybuchu II wojny i wkroczeniu na wschodnie tereny Rzeczypospolitej wojsk radzieckich, został wraz z rodzicami i rodzeństwem zesłany do Kazachstanu. Tragiczne losy swojej rodziny i innych zesłanych wraz z nim Polaków, podobnie jak Stanisław Rzadkowolski, utrwalił dla potomnych na kartach swojego pamiętnika. W poczuciu obowiązku względem tych co zostali na ,,nieludzkiej ziemi” i tych co szczęśliwie powrócili, na prośbę pana Stanisława, podejmiemy się opracowania tekstu i przygotowania do publikacji. Zgodnie z ustaleniami, druk pierwszego odcinka ,,naszej syberiady”, rozpoczniemy w numerze 66 kwartalnika, jaki ukaże się pod koniec marca 2017 roku. Po zakończeniu emisji wszystkich odcinków, postaramy się o wydanie pamiętników w formie książkowej, podobnie jak to będzie już niebawem ze staszowskim pamiętnikiem Władysława Rzadkowolskiego.
    Z prawdziwą przyjemnością pragnę także poinformować, że pan Józef Juszczyk, który nieodpłatnie rysuje i przekazuje swoje grafiki na potrzeby druku odcinków pierwszego pamiętnika, włączy się także w edycję drugiego dzieła, za co jestem szczególnie wdzięczny. Po raz kolejny sprawdza się powiedzenie że ,,wspólnie można więcej”, tym razem w dziele upamiętniania historii i losów Polaków z okresu II wojny światowej.
    Publikacjami obydwu w/w pamiętników nawiążemy także do wydania, staraniem marszałka województwa Adama Jarubasa i ówczesnej świętokrzyskiej kurator oświaty Małgorzaty Muzoł, relacji z okupacyjnego życia żydowskiego chłopca Dawida Rubinowicza z Bodzentyna, który w odróżnieniu od naszych bohaterów nie przeżył wojny. Wraz rodzicami, młodszym bratem i siostrą został zamordowany przez Niemców w Treblince, we wrześniu 1942 roku. Pamiętnik ten o bezcennej wartości historycznej, został wydany w 2010 roku w liczbie 10 tys. egzemplarzy i przekazany głównie do Gimnazjów ziemi świętokrzyskiej.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png