Przedsiębiorcy w ,,Ekonomiku”

Utworzono: poniedziałek, 25, kwiecień 2016

phoca thumb l 4W nawiązaniu do tradycji z lat ubiegłych, w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie, w dniu 22 kwietnia br., zorganizowano ,,Dni Przedsiębiorczości”, z udziałem zarówno właścicieli firm, bądź osób zarządzających w spółkach i przedsiębiorstwach, jak i obecnych uczniów, a przyszłych ludzi biznesu.

    Wśród zaproszonych gości, oprócz przedsiębiorców z terenu powiatu staszowskiego, byli także: starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie staszowskim Tadeusz Kardynał oraz przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu w Staszowie Zbigniew Wiącek. Do udziału w imprezie zaproszono nie tylko uczniów ZSE, ale także gimnazjalistów z terenu powiatu staszowskiego, jak również z gmin sąsiadujących z powiatem. Spotkanie było bowiem znakomitą okazją do przestawienia oferty kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych tegorocznym absolwentom gimnazjów, w części z pewnością przyszłym uczniom staszowskiego ,,Ekonomika”. Przygotowano około 30 stoisk tematycznych nauczania w różnych zawodach, wśród których było także miejsce dla doradcy zawodowego, u którego można się było dowiedzieć, jaki zawód wybrać, jak zaplanować swoją przyszłość i gdzie po ukończeniu szkoły szukać zatrudnienia.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png