Kolejne spotkanie w sprawie funduszy europejskich w Starostwie staszowskim.

Utworzono: wtorek, 19, kwiecień 2016

phoca thumb m 1W dniu 15 kwietnia br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia szkół ponadpodstawowych oraz zawodowych w konkursach ogłaszanych we 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2016-2022.

W spotkaniu, przeznaczonym dla pedagogów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu staszowskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, uczestniczyli m.in. starosta staszowski Michał Skotnicki oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie staszowskim Tadeusz Kardynał, którzy przywitali przybyłych gości.Następnie prowadzący Marek Kowalski z  sandomierskiego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich szczegółowo omówił kryteria naboru i oceny projektów, procedurę pozyskiwania wspomnianych funduszy, ich przeznaczenie oraz dokładnie przedstawił poszczególne etapy wypełniana wniosku o unijne wsparcie finansowe w tzw. „generatorze wniosków”. Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podczas spotkania zanalizowano poddziałania: 8.3.4 „Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych” oraz 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”. W toku dyskusji wszyscy zaproszeni goście mogli szczegółowo przedyskutować wszystkie niejasności w procedurze pozyskiwania funduszy.  


    
Tekst i foto: Michał Skrętek

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png