Gwarancje dla młodzieży

Utworzono: czwartek, 14, kwiecień 2016

plakat

 

MCK Staszów rekrutuje na 3 miesięczne staże w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI ”!!!

Ruszyła rekrutacja do kolejnego przedsięwzięcia realizowanego przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach w tym Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Staszowie w ramach programu Gwarancje dla Młodzieży. Projekt o nazwie "Obudź swój potencjał - YEI" ma celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez zatrudnienia. Na uczestników czekają staże oraz bezpłatne kursy i szkolenia.

„Obudź swój potencjał” – to projekt, który jest niewątpliwą szansą dla młodych osób które z różnych powodów przerwały naukę, nieuczestniczącą w kształceniu czy szkoleniu oraz nie pracują.

O udział w projekcie mogą starać się osoby w wieku 18-24 lata, nie pracujące bądź nieaktywne zawodowo, niekształcące się i nieszkolące. Projekt kierowany jest także do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Oferowane formy wsparcia realizowane w ramach projektu to bezpłatne szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym, bezpłatne kursy  między innymi: kurs językowy, kurs komputerowy, ECDL START, kurs prawa jazdy kategorii B, kurs przedsiębiorczości, 3 miesięczne staże zawodowe u pracodawców uwzględniające stypendia dla uczestników a także wynagrodzenie dla opiekuna stażu, warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty, nauka aktywnego poszukiwania pracy, konsultacje psychologiczne oraz poradnictwo zawodowe.

Wszystkim uczestnikom projektu zapewnia się: bezpłatne wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie oraz materiały edukacyjne.

Rekrutacja trwa do końca kwietnia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do siedziby Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Staszowie ul. Szkolna 14/bud d., codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.45 oraz pod numerem telefonu: 15-864-20-10.

Udział w projekcie jest bezpłatny!!! Nie przegap swojej szansy. Ilość miejsc ograniczona.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png