XXV Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: środa, 13, kwiecień 2016

W dniu 19 kwietnia 2016 roku o godzinie 09.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XXV Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

 Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu Protokołu XXIV/16 z dnia 30 marca 2016 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
  a)    przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2022, w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych” – projekt 14/16;
  b)    przyjęcia sprawozdania z działalności oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu staszowskiego za 2015 rok – projekt 18/16;
  c)    przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 rok – projekt 19/16;
  d)    przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu staszowskiego za 2015 rok – projekt 20/16;
  e)    przyjęcia Programu Rozwoju Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Powiecie Staszowskim na lata 2016 – 2022 – projekt 22/16.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.
 9. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png