Na rzecz osób bezrobotnych

Utworzono: piątek, 01, kwiecień 2016

phoca thumb l 1W dniu 1 kwietnia br., w Starostwie staszowskim dokonano ustaleń w sprawie opracowania wniosku projektowego, pt. ,,Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy”, który po akceptacji komisji konkursowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, umożliwi pozyskanie funduszy dla osób bezrobotnych chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

W naradzie, której przewodniczył starosta staszowski Michał Skotnicki, udział wzięli: wicestarosta Tomasz Fąfara, skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt Kozieł oraz przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji w Radzie Powiatu Adam Kowal, a ze strony partnera w projekcie - Marcin Król z MTD Consulting w Poznaniu.
    Środki, o pozyskanie których podjęto starania, pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020. Głównym celem inicjatywy jest zwiększenia liczby mikroprzedsiębiorstw, tworzonych przez osoby bezrobotne, powyżej 29 roku życia.      W przypadku pozyskania środków, realizacja zadania, którego budżet ogółem został wyliczony na kwotę 1 mln 685 tys. 750 zł, przebiegać będzie w dwóch podstawowych etapach:
1. wsparcia doradczo-szkoleniowego przez wyspecjalizowane instytucje dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
2. wsparcia rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji, w wysokości około 25 tys. zł/osobę, dla 34 osób, wraz ze wsparciem pomostowym  wysokości 1 tys. 850 zł/miesiąc, przez 6 miesięcy. Osoby z dysfunkcjami wsparcie pomostowe otrzymywać będą przez 12 miesięcy.
    Mimo krótkiego czasu na opracowanie wniosku, zadanie udało się zrealizować w terminie. ,,Oświadczenie Partnerów Projektu” o woli realizacji zadania projektowego pt. ,,Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy”, zostało podpisane w Starostwie Powiatowym w Staszowie, w dniu 11 kwietnia br. MTD Consulting w Poznaniu reprezentował Marcin Król, a w imieniu Powiatu Staszowskiego ,,Oświadczenie” podpisali: starosta staszowski Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara. Rozstrzygnięcie konkursu wniosków przez komisję Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, powinno nastąpić w najbliższych tygodniach.

                            Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png