Program 500+ dla rodzin zastępczych

Utworzono: wtorek, 29, marzec 2016

W związku z wejściem ustawy z dn. 11.02.2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, Starosta Staszowski informuje, że począwszy od 1 kwietnia 2016 r. rodzice zastępczy dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej mogą składać wnioski o przyznanie dodatku wychowawczego na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do 18 roku życia.

            Dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego funkcjonującej na terenie powiatu staszowskiego składa wniosek na każde dziecko do 18 roku życia umieszczone w tej placówce o przyznanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego. Dodatek przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce.

            Wnioski o przyznanie dodatku wychowawczego należy składać na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Staszowie ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 – 15:30 we wtorki od 8:00 - 16:00.

            Druk wniosku do pobrania w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Staszowie ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów, tel. 15 864 30 58 lub z załącznika poniżej.

Wniosek do pobrania

 

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png