Uhonorowano przedsiębiorców ziemi staszowskiej

Utworzono: poniedziałek, 14, marzec 2016

phoca thumb l 24W sobotę 12 marca br., przedsiębiorcy zrzeszeni w Staszowskiej Izbie Gospodarczej, zaproszeni goście, samorządowcy oraz sympatycy Izby, spotkali się na dorocznej 19. już gali, w czasie której, m.in. wręczono ,,Stambułki Staszowskie” oraz stypendia dla uczniów szkół z terenu powiatu staszowskiego.


    Stambułkową galę prowadził Dominik Rożek ze Staszowskiego Ośrodka Kultury, który na samym początku powitał gości honorowych w osobach: eurodeputowanego Bogdana Wenty, posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca, posła Michała Cieślaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia dr. n. med. Marka Tombarkiewicza, wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, dziekana Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie gen. dyw. Juliana Maja, radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Izydora Grabowskiego, radnego sejmiku Marka Strzały, przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie Damiana Sieranta, starosty staszowskiego Michała Skotnickiego, wicestarosty Tomasza Fąfary, burmistrza Staszowa Leszka Kopcia, zastępcy burmistrza dr Ewy Kondek, reprezentującego dowódcę Garnizonu Sandomierz por. Krzysztofa Oszczudłowskiego, a także przewodniczących Rad Gmin powiatu staszowskiego, wójtów, jak również przedsiębiorców ziemi staszowskiej, przedstawicieli kultury, oświaty oraz innych profesji. Następnie głos zabrał prezes Staszowskiej Izby Gospodarczej Wojciech Skowron, który przybliżył historię stambułkowych gali i poprosił o hojne licytowanie prac, przekazanych na aukcję przez staszowskich twórców.
    Podniosłym momentem tegorocznego spotkania było uhonorowanie odznaczeniami państwowymi trzech osób. Złoty Krzyż Zasługi, po raz drugi, otrzymał Stanisław Podyma z Łazisk, Złoty Medal ,,Za długoletnią służbę” Roman Krawiecki ze Staszowa, a Srebrny Medal Anna Domagała, także ze Staszowa. Odznaczenia wręczyli: wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek i starosta staszowski Michał Skotnicki.
    Wręczanie stypendiów w kwotach: I miejsce – 800 zł, II miejsce – 600 zł i III miejsce - 400 zł, rozpoczęto od laureatów konkursu ,,Arystoteles Junior”.
W kategorii ,,wiedza ogólna”, byli to: I miejsce - Alicja Tomporowska – Gimnazjum Nr 1 w Staszowie, II miejsce - Maryla Ptak – Gimnazjum Nr 2 w Staszowie, III miejsce - Klaudia Kumańska - Gimnazjum w Czajkowie. W kategorii ,,język angielski”: I miejsce - Ernest Kodyra - Gimnazjum w Czajkowie, II miejsce - Julia Bort - Gimnazjum Nr 1 w Połańcu, III miejsce - Julia Gach - Gimnazjum Nr 2 w Staszowie. W kategorii ,,wiedza matematyczno-przyrodnicza”: I miejsce - Paweł Jacak – Gimnazjum Nr 2 w Staszowie, II miejsce - Łukasz Basiński -  Gimnazjum Nr 2 w Staszowie, III miejsce - Gabriela Stondzik– Gimnazjum Nr 1 w Staszowie, III miejsce - Dominik Sulik – Gimnazjum Nr 1 w Połańcu.
Stypendia wręczyli: członek Zarządu Staszowskiej Izby Gospodarczej Jerzy Adaś i dr Sławomir Maj – koordynator Powiatowego Zespołu Doradców Metodycznych w Staszowie.
    Następnie, stypendia w kwotach: 1600 zł za I miejsce, 1200 zł za II miejsce i 800 zł za III miejsce, wręczono uczniom szkół ponadgimnazjalnych, laureatom konkursu ,,Arystoteles Senior”. W kategorii ,,język angielski” byli to: I miejsce - Dominik Dziuba -  Zespół Szkół w Połańcu, II miejsce - Adam Zychowicz – Zespół Szkół w Staszowie, III miejsce - Sabina Nadgrodkiewicz - Liceum Ogólnokształcące w Staszowie. W kategorii: ,,wiedza matematyczno-fizyczna”: I miejsce - Tomasz Michalski – Zespół Szkół w Połańcu, II miejsce - Mikołaj Kowalczewski - Liceum Ogólnokształcące w Staszowie, III miejsce - Adrian Krakówka – Zespół Szkół w Staszowie. W kategorii ,,informatyka”: I miejsce - Piotr Wojtyś – Liceum Ogólnokształcące w Staszowie, II miejsce - Piotr Rogowski – Zespół Szkół w Staszowie, III miejsce - Karol Wyrzykowski - Liceum Ogólnokształcące w Staszowie. W kategorii ,,chemia”: I miejsce - Paweł Kochanowski, II miejsce - Domnika Maj, III miejsce - Zuzanna Lubaszka, wszyscy troje z Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie. Tę kategorię wprowadzono do konkursu po raz pierwszy, a stypendia ufundowała GRUPA AZOTY Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” SA w Grzybowie. Stypendia wręczyli: starosta staszowski Michał Skotnicki, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Izydor Grabowski i wiceprezes Staszowskiej Izby Gospodarczej Jerzy Kwiecień.
Kulminacyjną częścią spotkania było ogłoszenie wyników i wręczenie ,,Stambułek Staszowskich” za 2015 roku, co uczynili: wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek i prezes Zarządu Staszowskiej Izby Gospodarczej Wojciech Skowron.
W kategorii: „Jednostka organizacyjna/firma mająca największy wpływ na rozwój gospodarczy na terenie powiatu staszowskiego” ,,Stambułką” uhonorowano: Gminę Staszów i EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z Grabek Dużych.
W kategorii: „Jednostka organizacyjna/firma, która osiągnęła znaczny postęp w rozwoju w poprzednim roku” przyznano 3 ,,Stambułki”, które otrzymali: Firma Handlowo Usługowa ,,Węglo-Bud” Maria Śnios, Zakład Kamieniarski ,,MIKLAŚ – GRANIT” Tadeusz Miklaś i Usługi Transportowe – Krzysztof Orszulak.
W kategorii: „Za wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem”, przyznano 3 ,,Stambułki”, które otrzymali: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o. o., MN Studio Mariola i Norbert Szostak oraz ,,Metal Dom” Tomasz Krasa.
W kategorii: „Jednostka organizacyjna będąca najlepszą jednostką handlowo-usługową”, „Stambułkę” otrzymali: ,,Almex” Adrian Belusiak i Gospodarstwo Rybackie BRODY Krzysztof Szymański.
W kategorii: „Osoba/firma, której działalność menedżerska i społeczna jest zgodna z celami statutowymi Staszowskiej Izby Gospodarczej” uhonorowano: dr. n. med. Marka Tombarkiewicza - podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia i Orkiestrę Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak.
W imieniu tegorocznych laureatów podziękowali: burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć i dyrygent Orkiestry Hut prezesa Tadeusza Wrześniaka Alicja Urbanowicz.
Przed rozpoczęciem aukcji prezes Stowarzyszenia ,,Bezpieczny Powiat Staszowski” Henryk Makuch, wraz z wiceprezesem Arturem Garbackim i starostą staszowskim Michałem Skotnickim, wręczyli przedsiębiorcom z terenu powiatu staszowskiego podziękowania ,,za współpracę i udzieloną pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”, które otrzymali: Lucyna Gozdek, Jerzy Adaś, Wojciech Skowron, Bartłomiej Czerwiński, Leszek Belusiak, Wojciech Wojdyła, Andrzej Kosiór i Kazimierz Zaliński.
Licytację zgromadzonych dzieł sztuki, prowadził Dominik Rożek ze  Staszowskiego Ośrodka Kultury, natomiast artystyczne walory obrazów i rzeźb zachwalała dyrektor kieleckiego Biura Wystaw Artystycznych Stanisława Zacharko-Łagowska. Licytacja zakończyła się pełnym sukcesem, uzyskano łącznie 39 tys. 300 zł.
Dzieła sztuki na tegoroczną aukcję podarowali: Maryla Pawlik, Aleksandra Potocka-Kuc, Monika Polak, Józef Reguła, Danuta Tetela, Lucyna i Dariusz Gozdkowie, Józef Juszczyk, Andrzej Chłodnicki, Staszowska Izba Gospodarcza, Jan  Żukowski, Jadwiga Kotlarz, Norbert Palmer, Mariola i Norbert Szostakowie, Władysław Sadłocha, Tomasz Bochanek, Andrzej Rachoń, Zdzisław Borkowski, Anna Cholewa, Tamara Maj, ks. kan. Wiesław Kowalewski, Beata Skowron, Zespół Szkół w Staszowie, Elżbieta Festerowicz i Jerzy Chudy.        
Organizację tegorocznej gali finansowo wsparli: Starostwo Powiatowe w Staszowie, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, prezes Tadeusz Wrześniak - Huty Szkła Gospodarczego, GRUPA AZOTY Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, Zakład Energetyki Cieplnej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie, Zakład Remontowo-Budowlany DARBUD Adam Darowski, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,Karabela”, PKO Bank Polski Oddział w Staszowie, Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba i Ośrodek Szkolenia Kierowców Józef Bryk.

Tekst i foto: Jan Mazanka

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png