Sieć Sołeckich Stron

Utworzono: piątek, 11, marzec 2016

phoca thumb l 4Obecnie każde miasto, instytucja czy firma ma swoją stronę internetową. Żaden z wymienionych podmiotów, i wiele niewymienionych, nie może sobie pozwolić na zignorowanie faktu, że dostęp do internetu ma już niemal każdy, a trend na korzystanie z internetowych kanałów informacji jest coraz silniejszy.


    
    Pomimo tego, ogromna większość wsi w Polsce nie posiada nawet strony na Facebooku, nie mówiąc już o stronie www, która to w obecnych czasach jest podstawowym źródłem informacji niemalże o wszystkim. W odpowiedzi na to, Stowarzyszenie Dolina Kacanki stworzyło projekt mający na celu utworzenie stron internetowych oraz profili na Facebooku sołectw, które biorą udział w projekcie ,,Sieć Sołeckich Stron”. W lipcu 2015 roku, Fundacja Dobra Sieć ogłosiła 12 finalistów konkursu ,,Odkryj e-wolontariat”, w którym projekt ,,Sieć Sołeckich Stron” brał udział. Koordynatorzy projektu odbyli wtedy warsztaty na temat promocji w sieci oraz organizacji tego typu inicjatyw, po których mogli poprawić swoje wnioski i ubiegać się o grant w wysokości 5 tysięcy złotych.
Udało się! We wrześniu Fundacja Dobra Sieć ogłosiła projekt autorstwa Stowarzyszenia Doliny Kacanki, jako jeden z 4 nagrodzonych wniosków, co dało szansę na zwiększenie poziomu cyfryzacji w naszym powiecie. Projekt pod nazwą ,,Sieć Sołeckich Stron” ruszył z rekrutacją na początku października 2015 roku. Koordynatorzy skupili się na wyborze kandydatów z powiatu staszowskiego, jednakże ku ich zdziwieniu, zainteresowanie i chęć przyłączenia się do projektu napływały z całej Polski. Pokazuje to, jak wielka jest potrzeba zwiększenia ilości takich inicjatyw na obszarach wiejskich. Po zakończonej rekrutacji, mieliśmy ponad 20 sołectw, które wyraziły chęć przystąpienia do projektu. Oznaczało to, że około 10 000 mieszkańców wsi dostanie nowe, rzetelne źródła informacji, a przestarzałe artykuły w Wikipedii przestaną być tak licznie oblegane przez internautów.
    W zamierzeniu projektu, strony i fanpage tworzone są przez wolontariuszy z poszczególnych sołectw wybranych w wyniku rekrutacji. Nie działają oni jednak bez wiedzy czy wsparcia. Od listopada 2015 do lutego 2016, w ramach ,,Sieci Sołeckich Stron” zorganizowane zostały 4 kilkugodzinne warsztaty dla e-wolontariuszy z zakresu: ● tworzenia oraz zarządzania fanpage’em na Facebooku, ● prowadzenia kampanii marketingowej, ● praw autorskich oraz tworzenia grafik, ● podstawowej obróbki wideo, ● publikacji w Internecie, ● zarządzania stroną www dzięki platformie naszawioska.pl, ● organizacji pracy online w zespołach redakcyjnych.
    Dzięki tym szkoleniom, uczestnicy projektu mogli poznać jak wyglądają działania towarzyszące publikacjom, jak efektywnie korzystać z narzędzi oferowanych przez Google do pracy w sieci, a także nauczyć się podstaw tworzenia grafik w profesjonalnym programie do grafiki rastrowej. Szkolenia, o których mowa, nie byłyby możliwe, gdyby nie udostępnione przez Centrum @aktywności Cyfrowej zaplecze techniczne oraz sala, w której owe warsztaty się odbywają.
    Uczestnicy projektu na własnej skórze mogli wypróbować wiele narzędzi bądź opcji, których bez udostępnionego sprzętu nie byliby w stanie opanować na tyle, aby dobrze i rzetelnie prowadzić profile i strony swoich sołectw.
Aby pozwolić wykazać się e-wolontariuszom biorącym udział w projekcie, ogłoszone zostały 4 konkursy, w których główną nagrodą były tablety oraz aparaty cyfrowe. Konkursy polegały na: ● stworzeniu pracy graficznej przedstawiającej wybrany obiekt lub zjawisko na terenie sołectwa, ● profesjonalnym i rzetelnym prowadzeniu strony na Facebooku, ● umieszczaniu ważnych, ciekawych i merytorycznie najwartościowszych treści na stronę www, ● zorganizowaniu akcji społecznej w swoim sołectwie. Oficjalne zakończenie projektu, prezentacja osiągnięć oraz wręczenie nagród odbyło się w dniu 10 marca br., w Domu Kultury w Rytwianach. Więcej informacji pod poniższymi linkami: https://www.facebook.com/siecsoleckichstron.

Portal naszawioska.pl: Mostki, Rytwiany, Pieczonogi, Bukowa, Niemścice, Oględów, Wronów, Suchowola, Wiązownica Mała, Wólka Żabna. Facebook: Mostki, Rytwiany, Pieczonogi, Bukowa, Niemścice, Oględów, Wronów, Suchowola, Wiązownica Mała, Wólka Żabna.

                Napisał: Grzegorz Wójcik - koordynator projektu.
                Foto: Wioletta Piwowarska

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png