Efekty IX-tej edycji Programu Działaj Lokalnie w powiecie staszowskim.

Utworzono: czwartek, 10, marzec 2016

phoca thumb l 1To już ostatnia dawka emocji związanych ze wspólnymi akcjami, które działy się w ramach IX-tej edycji Programu  Działaj Lokalnie, który na terenie powiatu staszowskiego realizuje Ośrodek Działaj Lokalnie w Staszowie prowadzony przez  Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa. Mamy przyjemność zaprezentować inicjatywy sześciu energicznych grup, które z sukcesem zakończyły swoje projekty.

Zuchowe zabawy dla dobra wszystkich dzieci.
Zuch dziewczyny pod hasłem "Bawimy się w zuchy" zorganizowały szereg imprez dla dzieci z Przedszkola nr 8 im. J.Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie. Ze względu na wiele zaplanowanych spotkań, zbiórek, uroczystości zuchowych oraz zabaw z udziałem harcerzy z 13 SDH "Wiatr" utworzono mini-harcówkę. Dzieciom bardzo spodobało się, że miały własne miejsce, w którym mogły zdobywać różne sprawności poza przedszkolem. Wśród zrealizowanych działań znalazły się: ognisko integracyjne w Czernicy, Festiwal Zuchowych Talentów, konkurs plastyczny promujący miasto Staszów, wydanie albumu z pracami dzieci pt. "Moje miasto", uroczystość z okazji Dnia Niepodległości oraz Wigilia. Dzieci w trakcie każdej akcji miały możliwość rozwijania talentów i zainteresowań. Nowe umiejętności stworzyły alternatywę spędzania wolnego czasu dla dzieci i rodziców. We wszystkie działania czynnie włączyli się przedstawiciele różnych środowisk, współpracując z instytucjami wspierającymi dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Poprzez wspólne przedsięwzięcia u dzieci, które wzięły udział w Zuchowych zabawach udało się  zbudować system wartości oparty na tradycjach harcerskich i wzmocnić wzajemne relacje, co pozwoliło rozwinąć też zdolność akceptacji dla ograniczeń własnych oraz innych osób.

Świeże pomysły na połączenie kultury i wolontariatu.
"Wolontariackie wariacje kulturalne" zostały zrealizowane przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin "Bliżej" z Połańca w odpowiedzi na potrzeby młodzieży gimnazjalnej, która chciała działać w wolontariacie. Aby przygotować ich do wolontariatu najpierw odbyły się warsztaty integracyjne, wspólne pizzowisko (zamiast ogniska), wycieczka do Teatru "Groteska" w Krakowie, warsztaty kreatywności, warsztaty teatralne i lekcje tańców integracyjnych. Gdy wolontariusze opanowali najważniejsze umiejętności - zaprezentowali przedstawienia dla ok. 200 dzieci i kilkudziesięciu dorosłych w bibliotece publicznej, w przedszkolu, szkole podstawowej, dla dzieci chorych w szpitalu. Dla młodzieży gimnazjalnej przygotowano tańce integracyjne podczas dużej przerwy w lekcjach. Z nieukrywaną satysfakcją zrealizowano wiele  wspólnych zajęć. Wywołało to pozytywne przeżycia emocjonalne, zacieśniło współpracę w grupie a młodzież zintegrowała się. Wyzwolone możliwości kreatywne młodzi ludzie  wykorzystują teraz na rzecz aktywnego działania na rzecz środowiska lokalnego.

W Grzybowie promują zdrowy tryb życia.
Grupa nieformalna Rada Sołecka Zdrowo Zakręcona w projekcie "Grzybów żyje zdrowo" pobudziła aktywność fizyczną mieszkańców i poszerzyła ich wiedzę na temat zdrowego trybu życia. Odbyły się  spotkania i konsultacje indywidualne z dietetykiem, warsztaty z instruktorem fitness, warsztaty z instruktorem nordic walking. Podczas warsztatów kulinarnych "Jak zdrowo gotować"  wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty. A na koniec wszyscy mogli spróbować specjałów zdrowej kuchni, które wcześniej wspólnie przygotowali. Dzięki tym działaniom udało się zmotywować wszystkich uczestników do aktywności fizycznej, której efektem jest kontynuacja zajęć fitness i nordic walking. Dodatkowo dzięki realizacji projektu zacieśniły się relacje miedzy mieszkańcami, każdy znalazł w projekcie coś dla siebie oraz zmotywował do rozwoju w kierunku zdrowego trybu życia.

Pokolenia połączone dzięki wspomnieniom.
Projekt „Szczeglice - wspomnienia łączą pokolenia" realizowany był przez Stowarzyszenie Szczeglice - Tradycja, Kultura, Rozwój. Stworzono ofertę spędzenia czasu wolnego wszystkich chętnych ze Szczeglic i sąsiednich miejscowości. Zaangażowano wiele osób w działania dla dobra wspólnego. Zachęcono dzieci i młodzież do udziału w wycieczce krajoznawczej, zorganizowano warsztaty kulinarne połączone z biesiadą strażacką. Druhowie strażacy podzielili się z uczestnikami swoimi przeżyciami i doświadczeniem. Podczas Akademii świątecznej w Domu Pomocy Społecznej, dzieci pod kierunkiem nauczyciela przygotowały inscenizację "Przyjaźń niejedno ma imię". Wszyscy uczestnicy spotkania wspólnie wykonywali świąteczne ozdoby oraz bożonarodzeniowe stroiki. Nie zabrakło wspólnego kolędowania przy świątecznym poczęstunku. Działania podjęte w ramach projektu pozwoliły mieszkańcom wyjść z domu i w twórczy, ciekawy sposób spędzić czas. Mieszkańcy są bardziej otwarci i zaangażowani w podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego.

Młode ambasadorki dla zdrowia kobiet.
Innowacyjne Trio Medyczne ze Staszowa, składające się z pielęgniarek i położnej zrealizowało projekt "Start młodych ambasadorek". W szkołach ponadgimnazjalnych z gminy Staszów przeprowadzono cykl wykładów na temat profilaktyki nowotworowej gruczołu piersiowego i warsztaty integracyjne dla grupy zainteresowanych dziewcząt. Spośród nich powołano grupę dziesięciu Młodych Ambasadorek, w wieku 16-18 lat, które następnie edukowały swoje rówieśniczki. Ambasadorki mając większą świadomość w zakresie profilaktyki nowotworowej, jak również przygotowania się do "dorosłego" życia, pełnią teraz rolę przekaźników pomiędzy młodymi dziewczynami ze swoich środowisk, a położną i pielegniarkami. Największym sukcesem projektu jest stworzenie stałej grupy ambasadorek, dzięki którym młodzież ma kontakt z Trio Medycznym i w sytuacjach stresowych zawsze może skorzystać z fachowej porady.

Wymarzone boisko w Sichowie.
Ochotnicza Straż Pożarna w Sichowie Małym zaplanowała utworzenie mieszkańcom "Boiska Marzeń", aby stworzyć miejsce do wspólnych spotkań i integracji. Wykonano projekt zagospodarowania boiska, w którym przewidziano budowę altany oraz grilla. Następnie wolontariusze oraz osoby odpowiedzialne za projekt zakupiły niezbędne materiały budowlane i rozpoczęli wspólną pracę przy budowie altany, następnie zajęli się budową grilla. Podczas budowy nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie między mieszkańcami, którzy wcześniej nie mieli okazji się lepiej poznać. Działaniem, które zgromadziło najwięcej mieszkańców było uroczyste otwarcie obiektu. Mieszkańcy bawili się wspólnie podczas pierwszego grillowania i dyskutowali na temat potrzeby dalszej rozbudowy boiska, planowali wspólnie organizację pikników, kuligów zakończonych grillem na boisku oraz imprez okolicznościowych czy zawodów strażackich, które wpisałyby się w coroczną tradycję miejscowości. Osiągnięte i widoczne rezultaty stały się najlepszym bodźcem do dalszego działania. Mieszkańcy chętnie zadeklarowali się do pomocy w przyszłych pracach na rzecz rozbudowy infrastruktury boiska.

            Tekst i foto: Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech