Otwarto nową placówkę

Utworzono: poniedziałek, 07, marzec 2016

phoca thumb l 3W dniu 25 lutego br., oficjalnie i uroczyście otwarto w Połańcu Środowiskowy Dom Samopomocy, który swoje funkcjonowanie rozpoczął dwa miesiące temu. Celem działalności placówki jest skierowanie do osób potrzebujących oferty pozwalającej na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, pomocnej w usamodzielnieniu i integracji społecznej, a także przygotowującej do praktycznego funkcjonowania w lokalnym środowisku.


    Całkowity koszt inwestycji to kwota: 1 mln 483 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniosło 872 tys. zł, a wkład własny gminy - 611 tys. zł. Wykonawcą inwestycji był Zakład Remontowo – Budowlany „DARBUD” Adam Darowski. W ramach zadania została wykonana przebudowa i rozbudowa nieużywanego budynku wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb oraz aktualnych przepisów i norm funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy. Obecnie z oferty placówki korzysta 20 podopiecznych, niemniej w najbliższym czasie władze miasta i gminy Połaniec wystąpią o dodatkowe 40 dotowanych miejsc dla oczekujących osób. W planie jest także zagospodarowanie terenu wokół ŚDS i stworzenie podopiecznym możliwości uczestniczenia w zajęciach na świeżym powietrzu. W dalszej perspektywie planowana jest budowa domu całodobowej opieki dla osób starszych i schorowanych.                            

Tekst i foto: arch. ŚDS w Połańcu

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png