Umowa i sesja

Utworzono: piątek, 04, marzec 2016

phoca thumb l 3W dniu 3 marca br., w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, została podpisana umowa w sprawie dofinansowania środkami z budżetu państwa zadania pn.: ,,Dostawa i wymiana lampy do tomografu komputerowego”. W imieniu województwa świętokrzyskiego umowę podpisała wojewoda Agata Wojtyszek, w imieniu powiatu staszowskiego, reprezentujący Zarząd Powiatu: starosta Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara, przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej.


    Zgodnie z podpisanym dokumentem Wojewoda Świętokrzyski przekazał Powiatowi Staszowskiemu środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie w/w zadania w kwocie 507 tys. 965 zł, co stanowi 85% całkowitej wartości zakupu lampy do tomografu komputerowego w staszowskim szpitalu. Łączny koszt wymiany lampy to 634 tys. 957 zł, pozostałe 20% tj. 126 tys. 992 zł zapewni staszowski szpital. Wymiana lampy powinna nastąpić w najbliższych dniach.

    W związku z podpisaną umową, zaszła konieczność wprowadzenia do budżetu powiatu pozyskanych środków w kwocie 507 965 tys. zł, stąd konieczność zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Staszowie. Obrady odbyły się w dniu następnym od podpisania umowy, tj. w piątek 4 marca br. Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w tej sprawie.

                                Tekst: Jan Mazanka
                                Foto: Łukasz Garczewski

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png