XXII Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: środa, 17, luty 2016

W dniu 24 lutego 2016 roku o godzinie 09.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XXII Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu XX/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku i Protokołu XXI/16 z dnia 22 stycznia 2016 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
  a)    zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – projekt 1/16;
  b)    przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2022 – projekt 2/16;
  c)    przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok – projekt 3/16;
  d)    powołania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie – projekt 5/16;
  e)    wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt 6/16;
  f)    przyjęcia informacji o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie za 2015r. – projekt 7/16;
  g)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2016-2027 – projekt 8/16;
  h)    zmian w budżecie na 2016 rok – projekt 9/16.
 8. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png