Obradowała Rada Społeczna przy staszowskim szpitalu

Utworzono: poniedziałek, 08, luty 2016

phoca thumb l 1W dniu 5 lutego br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie, odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Uczestniczyli w nim, m.in.: Przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant, przewodniczący Rady Społecznej SPZZOZ w Staszowie starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara, dyrektor staszowskiego szpitala Józef Żółciak, a także burmistrzowie i wójtowie miast i gmin oraz gmin powiatu staszowskiego.
Posiedzenie rozpoczął starosta Michał Skotnicki, który podziękował wszystkim obecnym za przybycie oraz przedstawił porządek obrad, który, m.in. zawierał projekty 4 uchwał w sprawie wyrażenia opinii odnośnie: planu finansowego i inwestycyjnego SPZZOZ w Staszowie na rok 2016, zmian w regulaminie organizacyjnym szpitala, zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz odnowienia kredytu obrotowego na rachunku. Dyrektor Józef Żółciak przedstawił plan finansowy i inwestycyjny placówki oraz omówił bieżącą sytuację staszowskiego szpitala. W ramach planowanych inwestycji planuje się zakup sprzętu medycznego, m.in.: lampy badawczo-zabiegowej oraz kardiomonitora dla oddziału położniczo-ginekologicznego, lampy ksenonowej dla poradni endoskopowej, specjalistycznego sprzętu dla oddziału rehabilitacji neurologicznej oraz wirówki dla potrzeb pracowni mikrobiologicznej.
Wszystkie projekty oceniono pozytywnie oraz jednogłośnie przyjęto. Po wyczerpaniu programu obrad przewodniczący Rady Społecznej SPZZOZ w Staszowie starosta staszowski Michał Skotnicki zamknął obrady.

Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png