Z obrad nadzwyczajnej sesji.

Utworzono: piątek, 22 styczeń 2016

phoca thumb l 121. nadzwyczajne posiedzenie Rady Powiatu w Staszowie zostało zwołane z powodu konieczności podjęcia uchwały pn. ,,Dostawa i wymiana lampy do tomografu komputerowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie”.

Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w tej sprawie. Koszt wymiany lampy to 634 tys. 957 zł, z czego 507 tys. 965 zł tj. 80% pochodzić będzie z rezerwy ogólnej budżetu państwa, natomiast pozostałe 20% tj. 126 tys. 992 zł zapewni staszowski szpital. Zakup i wymiana lampy planowana jest w terminie do połowy lutego br.

                                Tekst: Jan Mazanka
                                foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech