XX Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: piątek, 18 grudzień 2015

W dniu 31 grudnia 2015 roku o godzinie 09.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XX Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

 

 1.     Otwarcie sesji.
 2.     Stwierdzenie quorum.
 3.     Porządek obrad sesji.
 4.     Przyjęcie Protokołu XIX/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku.
 5.     Interpelacje i zapytania radnych.
 6.     Wnioski i oświadczenia radnych.
 7.     Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
  a)        uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016- 2027 – projekt 101/15;
  - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
  b)        uchwalenia budżetu Powiatu staszowskiego na 2016 rok – projekt 102/15;
  - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie budżetu na 2016 rok;
  c)         ustalenia wydatków budżetu Powiatu Staszowskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – projekt 109/15;
  d)        zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2015-2024 – projekt 112/15;
  e)         zmian w budżecie na 2015 rok – projekt 113/15.
 8.     Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 9.     Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech