Umowa podpisana jeszcze przed świętami…

Utworzono: środa, 23 grudzień 2015

phoca thumb l 03W dniu 22 grudnia br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie, dokonano podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na działkach o nr. ew. 1623 i 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności energetycznej i nadania mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej’’. Chodzi o budynek, w którym swoją siedzibę miała do czasu oddania do użytku nowej, Komenda Powiatowa Policji w Staszowie.

Zakres wykonywanych przez Wykonawcę, firmę: Maciej Baradziej GENERICS mającą swoją siedzibę w Staszowie, ul. Złota 11, 28-200 Staszów, będzie polegał na wykonaniu następującego zakresu prac projektowych:

  1. Projektu budowlanego.
  2. Projektu wykonawczego.
  3. Audytu energetycznego.
  4. Kosztorysu inwestorskiego.
  5. Przedmiaru robót.
  6. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
  7. Studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową.

Umowę ze strony zamawiającego, czyli Powiatu staszowskiego podpisali: starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara oraz skarbnik powiatu staszowskiego Jolanta Piotrowska, ze strony Wykonawcy umowę podpisał Pan Maciej Baradziej. Kwota na którą wykonawca wycenił zakres prac projektowych to 49 200,00 zł brutto.

Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech