Zakończono kolejny etap opracowania strategii

Utworzono: piątek, 13, listopad 2015

phoca thumb l 2W dniu 10 listopada br., w Starostwie staszowskim, dokonano odbioru „Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2015 – 2020”. Wykonawcą zadania była Firma Projekty i Opracowania w Zakresie Ochrony Środowiska z Tarnobrzega.


    Pełny tekst prognozy liczącej 109 stron, wraz z załącznikami, został przesłany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyskiego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, w celu zaopiniowania i wniesienia ewentualnych uwag. Po otrzymaniu odpowiedzi od w/w, ,,Prognoza” zostanie zamieszczona na stronie internetowej powiatu - www.staszowski.eu. Tym samym rozpoczną się konsultacje społeczne dokumentu ,,Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2015 – 2020”. Po realizacji wymaganych procedur konsultacji wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, przyjęcie dokumentu ,,Strategii rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2015 – 2020”, planuje się na koniec grudnia br. lub w pierwszych tygodniach przyszłego roku.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png