XVII Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: czwartek, 12, listopad 2015

W dniu 18 listopada 2015 roku o godzinie 10.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XVII Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

 1.     Otwarcie sesji.
 2.     Stwierdzenie quorum.
 3.     Porządek obrad sesji.
 4.     Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych.
 5.     Przyjęcie Protokołu XIV/15 z dnia 16 października 2015 roku, Protokołu XV/15 z dnia 21 października 2015 roku i Protokołu XVI/15 z dnia 28 października 2015 roku.
 6.     Interpelacje i zapytania radnych.
 7.     Wnioski i oświadczenia radnych.
 8.     Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
  a)      wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej – projekt 90/15;
  b)      ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym – projekt 91/15;
  c)      zmiany Uchwały Nr XIII/70/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica – projekt 92/15;
  d)      udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec – projekt 93/15;
  e)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024 – projekt 94/15;
  f)        zmian w budżecie na 2015 rok – projekt 95/15;
  g)      zmiany Uchwały Nr VII/24/15/ Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku – projekt 96/15;
  h)      zmiany Uchwały Nr XXXVIII/2/1 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt 97/15;
  i)        określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, dla którego Powiat Staszowski jest podmiotem tworzącym – projekt 98/15.
 9.     Przyjęcie ,,Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015".
 10.     Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 11.     Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png