Kolejna „umowa drogowa” podpisana

Utworzono: piątek, 06, listopad 2015

W dniu 4 listopada br., w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie podpisano umowę na przebudowę dwóch odcinków dróg powiatowych:  
1.    Drogi Gacki – Dobrów w miejscowości Gacki. Zakres prac obejmuje profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy podbudowy  z tłucznia kamiennego. Podbudowa zostanie wyrównana betonem asfaltowym zostanie także wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na szerokości jezdni 3,50 m. wraz z umocnieniem poboczy z materiału kamiennego. Droga będzie modernizowana na odcinku 550 m. Wartość tej inwestycji to 103 487 zł.


2.    Drogi Szczeglice – Moszyny, w miejscowości Wysoki Duże. Zakres prac obejmuje wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego. Podbudowa zostanie wyrównana betonem asfaltowym oraz zostanie wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na szerokości jezdni 3,50 m. wraz z umocnieniem poboczy
z materiału kamiennego. W zakresie prac ujęte jest również wykonanie renowacji odwodnienia z umocnieniem skarp i dna rowu płytami betonowymi prefabrykowanymi. Długość modernizowanego odcinka drogi to 187 m. natomiast wartość inwestycji to 93 476 zł.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas z Piaseczna. Prace rozpoczną się z dniem podpisania umowy, tj. 4 listopada br., natomiast ich planowane zakończenie to 30 listopada br.

Tekst: Adam Jur  

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png