Nadzwyczajna sesja ,,drogowa”.

Utworzono: środa, 28, październik 2015

phoca thumb l 1W dniu 28 października br., radni powiatu staszowskiego obradowali na 16. nadzwyczajnej sesji, poświęconej zmianom w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego, wynikającym z udzielenia gminom pomocy finansowej na remont dróg i ulic.

    Oprócz projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej radni przyjęli pozostałe 4 projekty uchwał, dotyczące konkretnych zadań:
1.    udzielenia z budżetu Powiatu Staszowskiego pomocy finansowej w wysokości 108 tys. 150 zł Gminie Staszów, na dofinansowanie zadania pn. ,,Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzysząca na Osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap”,
2.    udzielenia z budżetu Powiatu Staszowskiego pomocy finansowej w wysokości 140 tys. zł Gminie Połaniec, na dofinansowanie zadania pn. ,,Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec w 2016 roku”,
3.    udzielenia z budżetu Powiatu Staszowskiego pomocy finansowej w wysokości 20 tys. 400 zł Gminie Oleśnica, na dofinansowanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 356017T w miejscowości Oleśnica”,
4.    udzielenia z budżetu Powiatu Staszowskiego pomocy finansowej w wysokości 25 tys. 679 zł Gminie Bogoria, na dofinansowanie zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej wraz z podziałem działek, wykupem – ul. Ogrodowa w Bogorii”.

    Wszystkie w/w 4 zadania będą realizowane w oparciu o środki z ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata: 2016-2019”. Jak wyjaśnił starosta staszowski Michał Skotnicki współfinansowanie przez powiat inwestycji na drogach gminnych spowoduje wyższą punktację poszczególnych projektów w konkursach wniosków, co zwiększy szanse pozyskania funduszy. Podobne dofinansowanie, w myśl ustaleń dokonanych na ostatnim konwencie wójtów i burmistrzów ziemi staszowskiej, powiat staszowski ma otrzymać od gmin przy realizacji zadań na drogach powiatowych.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech