Uroczysta Sesja Edukacyjna

Utworzono: poniedziałek, 19, październik 2015

phoca thumb l 7Podobnie jak w roku ubiegłym, Dzień Edukacji Narodowej w Staszowie uczczono obradami połączonych sesji Rady Powiatu i Rady Miejskiej Staszowa. Posiedzenie odbyło się w dniu 16 października br. w auli Zespołu Szkół przy ul. Koszarowej.

    Obrady prowadzili wspólnie: przewodniczący Rady Powiatu Damian Sierant i przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Kwiecjasz, którzy na wstępie powitali zaproszonych gości w osobach: posłów na Sejm RP: Mirosława Pawlaka, Andrzeja Bętkowskiego, Marka Kwitka, Haliny Olędzkiej, Krzysztofa Lipca i Romualda Garczewskiego, a także: wiceminister Obrony Narodowej Beaty Oczkowicz, Marii Rasały – radcy generalnego w Sekretariacie Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, wojewody świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby i świętokrzyskiego kuratora oświaty Małgorzaty Muzoł. Pierwsze przemówienia wygłosił przewodniczący Damian Sierant, który przypomniał historię powstania Komisji Edukacji Narodowej i tworzenia systemu edukacji u schyłku XVIII wieku. Przewodniczący Damian Sierant podkreślił znaczenie nauki i oświaty dla podtrzymania ducha narodowego w okresie zaborów, a także podziękował pedagogom za obecny trud kształcenia i wychowania młodego pokolenia.
    Następnie głos zabrał starosta staszowski Michał Skotnicki, który przekazując wyrazy wdzięczności nauczycielom i dyrektorom oraz pracownikom administracji szkolnej, powiedział, m.in.: ,,Wiem, że w szkołach na terenie powiatu staszowskiego nie brakuje nauczycieli wybitnych, o szczególnych predyspozycjach, pełniących w życiu swoich uczniów rolę autorytetów i przewodników, organizatorów życia i działania zbiorowego uczniów. Z okazji dzisiejszego święta wszystkim Państwu wyrażam swoją wdzięczność za zaangażowanie i codzienny trud. Ze swej strony pragnę zapewnić, że jednym z najważniejszych działań Zarządu Powiatu Staszowskiego jest i będzie ciągłe udoskonalanie bazy dydaktyczno – wychowawczej w naszych placówkach oświatowych. Edukacja to priorytet dla naszego samorządu. Uważam, że każdy kolejny rok jest lepszy dla naszych szkół. Na infrastrukturę edukacyjną powiat przeznaczył i w dalszym ciągu przeznacza znaczne środki finansowe. Jest to kontynuacja cyklu, który rozpoczęliśmy kilka lat temu. …Szanowni Państwo, w dniu Święta Polskiej Oświaty chciałbym znaleźć jak najpiękniejsze słowa, oddające wdzięczność za waszą pracę, poświęcenie i serce. Życzę wam, by wasi uczniowie uważali naukę za cenny dar, który wy im ofiarowujecie. Niech się spełnią wasze marzenia osobiste i zawodowe. Życzę zadowolenia z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów, z którymi dzielicie się swoją wiedzą, doświadczeniem i dla których jesteście największym autorytetem”.
    Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,,Medal Złoty za Długoletnią Służbę” otrzymało 21 pedagogów i pracowników szkół z terenu powiatu staszowskiego, ,,Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę” uhonorowano 30 osób a ,,Medalem Brązowym” 14 osób. „Medal Komisji Edukacji Narodowej” otrzymało 35 pedagogów. Nagrodami Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wyróżniono 12 pedagogów. Starosta Staszowski przyznał nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, które otrzymało 27 dyrektorów i pedagogów, a burmistrz Staszowa wyróżnił swoją nagrodą 49 nauczycieli. Akty nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego otrzymało 11 pedagogów. Ponadto Minister Sportu i Turystyki przyznał Marianowi Lesiakowi – komendantowi Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego Brązową Odznakę „Za Zasługi dla Sportu”, a Lucjan Zaczkowski – kustosz Muzeum Ziemi Staszowskiej został uhonorowany Odznaką Pamiątkową 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich 1915 – 2015. Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński okolicznościowy dyplom za finansowe wspieranie oświaty przyznał Marii Budzińskiej - prezes Zarządu Zakładu Odzieżowego „Modar” w Staszowie. W części artystycznej wystąpiło trio wokalne: Eliza Tutak, Katarzyna Chodurek i Paulina Chyc, a monolog satyryczny wygłosił Grzegorz Sławiński.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png