Kolejne obrady konwentu w starostwie staszowskim

Utworzono: piątek, 16, październik 2015

phoca thumb l 1W dniu 14 października br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Staszowskiego.


W spotkaniu, któremu przewodniczył wójt gminy Bogoria Władysław Brudek, uczestniczyli także starosta staszowski Michał Skotnicki oraz Jerzy Chudy – członek Zarządu Powiatu Staszowskiego.
Obrady rozpoczęto od omówienia możliwości powołania i współfinansowania Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji. Korzyści oraz aktualne możliwości w zakresie funkcjonowania instytucji, w oparciu o obecną kadrę dydaktyczną przedstawili Andrzej Poniewierski – nauczyciel z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie oraz Paulina Mielnicz – szkolny organizator rozwoju edukacji.
Następnie przedyskutowano, m.in. kwestie: lokalizacji na terenie powiatu staszowskiego bezpłatnych punktów pomocy prawnej, w tej sprawie głos zabrał sekretarz powiatu Jan Sikora, który szczegółowo omówił cele, zadania oraz obowiązki, jakie spoczywają na samorządach, w związku z powołaniem ww. punktów pomocy.
Podczas obrad konwentu zasygnalizowano również możliwość przystąpienia samorządów powiatu staszowskiego do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, dotyczącego emisji gazów cieplarnianych. PGN to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy (lub kilku gmin)
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Wspomniany plan jest ważny zwłaszcza dla gmin, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chcą pozyskać pieniądze, m.in.: na działalność w termomodernizacji budynków czy też na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.        
W dalszej części obrad konwentu starosta staszowski Michał Skotnicki zwrócił uwagę na możliwość wspólnego, w porozumieniu z parafiami, starania się o fundusze unijne, z przeznaczeniem na rewitalizację zabytkowych obiektów sakralnych.  
W punkcie dotyczącym Gminnych Programów Rewitalizacji, szczegółowego omówienia stanu ich zaawansowania, w zakresie infrastruktury drogowej, dokonał Rafał Suska – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.   
Po wyczerpaniu porządku obrad konwentu przewodniczący, wójt Władysław Brudek zamknął obrady.


Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png