W powiecie staszowskim najmniejsze bezrobocie od lat

Utworzono: środa, 14, październik 2015

phoca thumb l 004W dniu 14 października 2015 roku, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Staszowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, które prowadziła jej przewodnicząca, wójt gminy Łubnice Anna Grajko. Jak poinformował dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt Kozieł, w końcu września 2015 roku, w powiecie staszowskim zarejestrowanych było 2934 osoby, a stopa bezrobocia, według stanu na dzień 30 sierpnia br. wynosiła 9,6 %. Od końca stycznia br., liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach utrzymuje się w granicach od 571 osób w miesiącu styczniu do 573 osób w miesiącu wrześniu br. Wśród osób bezrobotnych na terenie powiatu staszowskiego dominują zdecydowanie dwie grupy o szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. do 30 roku życia - 1217 osób oraz  długotrwale bezrobotni - 1284 osoby, dlatego też główne działania PUP w Staszowie skierowane są do w/w grup. Wszelkie formy aktywizacji zawodowej wspierane są poprzez projekty dotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz działania dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

 

Informacje o bezrobociu w powiecie staszowskim


Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png