Radni powiatu obradowali po raz 13.

Utworzono: czwartek, 01, październik 2015

phoca thumb l 7Posiedzenie Rady Powiatu w Staszowie odbyło się 30 września br. Do zaproponowanego przez przewodniczącego Damiana Sieranta porządku obrad nie zgłoszono uwag, więc po stwierdzeniu quorum, obecni byli wszyscy radni, przyjęto protokół z poprzedniej sesji.


    W związku z uczestnictwem w obradach Rafała Ziętal - naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach, interpelacje i zapytania radnych zdominował temat planowanych inwestycji na drogach wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu staszowskiego. Według informacji przekazanych przez naczelnika Rafała Ziętala, m.in.: budowa obwodnicy Staszowa powinna rozpocząć się już w 2016 roku, inwestycja ta jest zapisana w wieloletniej prognozie finansowej województwa na lata 2014 – 2020, podobnie jak inwestycje na drodze nr 764 Kielce – Daleszyce – Raków, które również zostały ujęte w w/w prognozie. Ponadto do realizacji w 2016 roku ujęto remont dwóch odcinków, o dł. po 4 km, na drodze 757: Mostki – Bogoria i Staszów - Sielec. Trwają również prace konsultacyjne z mieszkańcami gminy Bogoria związane z planowaną budową obwodnicy stolicy gminy, ostatnie spotkanie odbyło się w dniu 18 sierpnia i obecnie trwa przyjmowanie wniosków i uwag. Niemniej ta inwestycja nie została zapisana w perspektywie 2014 – 2020, więc może być realizowana w oparciu nie o środki unijne, a z rezerw województwa świętokrzyskiego. W planie Zarządu Dróg Wojewódzkich na 2016 rok znalazła się również budowa chodnika o dł. 470 m przy drodze nr 757 w Kiełczynie. Natomiast ZDW nie jest bezpośrednio zaangażowany w planach zmiany przebiegu części drogi krajowej 777 Połaniec – Osiek, w związku z poszerzeniem obszaru wydobycia siarki w Kopalni Osiek.
    Ponadto radni poruszyli problem zmiany oznakowania na drodze wojewódzkiej 757 Staszów – Połaniec i umożliwienie przejazdu na tej trasie samochodom pow. 12 ton, co wg naczelnika Ziętala leży w kompetencji marszałka województwa.
    W punkcie ,,interpelacje” pytano również o inwestycje realizowane w staszowskim szpitalu, o środki na walkę z bezrobociem aktualnie będące w Dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy, a także o planowane inwestycje w powiecie w obszarze remontu zabytków sakralnych.
    W dalszej części obrad radni przyjęli 7 projektów uchwał, które dotyczyły, m.in.: ▪ udzielenia pomocy finansowej w kwocie 50 tys. zł Gminie Oleśnica, na budowę wodociągu w Oleśnicy przy ul. Szkolnej, ▪ udzielenia pomocy finansowej w kwocie 50 tys. zł dla Gminy Połaniec, na budowę infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych, ▪ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024, ▪ zmian w budżecie na 2015 rok, ▪ udzielenia pomocy finansowej w kwocie 11 tys. 372 zł Gminie Bogoria, na realizację programu usuwania azbestu, ▪ udzielenia pomocy finansowej w kwocie 50 tys. zł Gminie Łubnice, na zakup agregatu pompowego dla tamtejszej OSP.

    Pod koniec posiedzenia, główny księgowy staszowskiego szpitala Józef Żółciak podziękował członkowi Zarządu Powiatu, radnemu Jerzemu Chudemu za bezpłatne przekazanie i przywiezienie kamienia na podbudowę parkingów i terenów zielonych przy szpitalu, a także za znalezienie sponsora, który sfinansował kosztowny remont tomografu komputerowego. Starosta staszowski Michał Skotnicki poinformował o naborze osób do pracy w Hutach Szkła Gospodarczego, o czym wraz z dyrektorem PUP w Staszowie Benedyktem Koziełem, rozmawiał z prezesem Tadeuszem Wrześniakiem, w poniedziałek 28 września br., tj. na 3 dni przed obradami sesji.  

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png