W sprawie OZE

Utworzono: piątek, 25, wrzesień 2015

phoca thumb l 4W dniu 24 września br., w ,,Zakątku Świętokrzyskim” odbyła się konferencja poświęcona aktualnej perspektywie skorzystania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020, ze zwróceniem szczególnej uwagi na szanse i możliwości dofinansowania produkcji odnawialnych źródeł energii.

    Spotkanie otworzył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, który omówił aktualny stan prac związanych z przygotowaniem Urzędu Marszałkowskiego do przyjmowania pierwszych aplikacji wniosków o środki unijne, głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego. O szczegółach Programu i ,,głównych inteligentnych specjalizacjach województwa świętokrzyskiego”, posługując się prezentacją multimedialną, opowiedział Grzegorz Orawiec - dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. Następnie Andrzej Pałys – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, omówił możliwości dofinansowania inwestycji związanych z OZE, zwracając uwagę m.in. na konieczność tworzenia przez gminy ,,Planów gospodarki niskoemisyjnej”. Do inwestowania na terenie powiatu staszowskiego w sektorze energii odnawialnej zaprosili także: starosta staszowski Michał Skotnicki oraz burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć. Przykłady inwestycji proekologicznych na terenie gminy Koprzywnica przedstawił burmistrz Marek Jońca. Dyskusja oraz zwiedzanie ,,Strefy A” Staszowskiego Obszaru Inwestycyjnego zakończyły konferencję.
                               


Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png