Ze zlotu „Tobie Ojczyzno”

Utworzono: piątek, 25, wrzesień 2015

phoca thumb l 00117 września 2015 r. w Warszawie w rocznicę inwazji ZSRR na Polskę odbył się I Zlot Organizacji Proobronnych pod hasłem „Tobie Ojczyzno”.
Uczestniczyli w nim uczniowie i absolwenci klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, wraz z opiekunami: Anicetą Wójcik, Markiem Morawskim i Edwardem Drózdem, oraz strzelcy Jednostki Strzeleckiej, która działa przy liceum.

Zlot oficjalnie rozpoczął działalność Federacji Organizacji Proobronnych pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i przewodnictwem gen. Bogusława Packa. Federacja ma stworzyć system proobronny państwa, kształtować postawy patriotyczno-obronne młodzieży. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas mundurowych z całej Polski, a także młodzież zrzeszona m.in. w związkach strzeleckich, bractwach kurkowych, harcerstwie, grupach rekonstrukcyjnych. Uczestnicy zlotu spotkali się na Placu Piłsudskiego. W dniu rocznicy ataku ZSRR na Polskę oddali hołd ofiarom II wojny światowej podczas uroczystego apelu. Następnie delegacje złożyły wieńce  i wiązanki kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Przemawiali: minister obrony Tomasz Siemoniak, Anna Maria Anders - córka gen. Władysława Andersa, dowódcy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i prof. Leszek Żukowski - prezes Światowego Związku Żołnierzy AK. Ceremonię otwarcia I Zlotu Organizacji Proobronnych „Tobie Ojczyzno” zakończyła  uroczysta defilada z udziałem uczestników spotkania. Kolejnym punktem zlotu był piknik historyczno-patriotyczny zorganizowany w Akademii Obrony Narodowej.

                            Tekst: Aniceta Wójcik
                            Foto: Marek Morawski

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png