Europejskie Dni Dziedzictwa w Staszowie

Utworzono: środa, 23, wrzesień 2015

phoca thumb l 2Starostwo Powiatowe w Staszowie włączyło się w realizację Europejskich Dni Dziedzictwa, projektu edukacyjnego realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz różne instytucje i placówki oświatowe, w tym Staszowską Filię Pedagogicznej Biblioteki w Kielcach. Patronatu honorowego dla projektu realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego udzielił marszałek Adam Jarubas.

    Właśnie z inicjatywy staszowskiej biblioteki, we wrześniu br., uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie mięli okazję wysłuchać wykładu pt. ,,Kresy świt utracony” przygotowanego w formie przekazu multimedialnego przez Jana Mazankę - naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą w Starostwie staszowskim. Prezentacja zawierała nie tylko zdjęcia pałaców i dworów na dawnych terenach wschodnich Rzeczypospolitej, ale także obiekty gospodarcze i dobra kultury, które nieodłącznie związane były z życiem prywatnym oraz działalnością gospodarczą, kulturalną i polityczną obywateli narodowości polskiej zamieszkującej tamte tereny.
    Wykład uzupełniła wystawa różnych pamiątek i przedmiotów, jakie udało się zgromadzić w Starostwie na przestrzeni ostatnich 14 lat, bo właśnie tyle trwa współpraca powiatu staszowskiego z miastami obwodu winnickiego na Ukrainie. Wśród książek, albumów, rzeźb i obrazów zaprezentowano także dwie cegły z herbem ,,Pilawa” i ,,Korczak”, jakie w połowie XIX wieku wyprodukowano w cegielniach: rodziny Potockich w Pikowie i Chołoniewskich w Janowie. Cegły podarowane przez ukraińskich uczestników tegorocznego projektu wymiany młodzieży, świadczą o znaczeniu polskiego ziemiaństwa w rozwoju gospodarczym na tamtych terenach. Potwierdziły to również zdjęcia: młynów, gorzelni, linii kolejowych, dworców i zabudowań folwarcznych budowanych w minionych wiekach na Kresach przez Polaków. Wykład zawierał także opis aktualnej sytuacji geopolitycznej na Ukrainie oraz relacji narodowościowych, a także perspektywy i kierunki potencjalnych działań dla zachowania pozytywnych wielowiekowych związków, które można wykorzystać w najbliższych latach w tworzeniu przyjacielskich relacji pomiędzy Narodami: Polskim i Ukraińskim.

                            Tekst: Jan Mazanka
                            Foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech