Z obrad 12. sesji Rady Powiatu w Staszowie.

Utworzono: piątek, 28, sierpień 2015

phoca thumb l 2Posiedzenie odbyło się w dniu 28 sierpnia br. Do zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Damiana Sieranta porządku obrad, wicestarosta Tomasz Fąfara, w imieniu Zarządu Powiatu, zawnioskował o poddanie pod głosowanie kolejnych 3 projektów uchwał, w następujących sprawach:


1.    wyrażenia zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej, w związku z: przebudową drogi krajowej 79, planowanym poszerzeniem obszaru wydobycia siarki w Osieku przez Grupę Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA w Grzybowie,  
2.    zwolnienia od obowiązku realizacji obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Zespołu Szkół w Staszowie,
3.    zwolnienia od obowiązku realizacji obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie,

    Oprócz w/w projektów, radni, także jednogłośnie, przyjęli pozostałe projekty uchwał, które dotyczyły:
4. udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek w kwocie 4 tys. 771 zł na dofinansowanie zadania usuwania pokryć dachowych zawierających azbest,
5. zmiany Uchwały Nr VII/24/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku,
6. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działki o pow. 0,0010 ha w Oleśnicy, zajętej pod  drogę powiatową,   
7. zmiany uchwały Nr LX/52/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica,
8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024,
9. zmian w budżecie na 2015 rok,
10. udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów w formie dotacji celowej w wys. 50 tys. zł na realizację zadania ,,Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Małopolskie – budowa odcinka sieci wodociągowej”,
11. udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria w formie dotacji celowej w wys. 90 tys. zł na realizację zadania ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bogorii”,
12. udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica w wys. 3 tys. 311 zł  na dofinansowanie zadania usuwania pokryć dachowych zawierających azbest,
13. udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów w formie dotacji celowej w wys. 90 tys. zł na ,,Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Szydłowie przy ul. Rakowskiej”.

    Gościem obrad był poseł Lucjan Pietrzczyk, który poinformował radnych o pracach sejmowej komisji infrastruktury głównie w zakresie planowanych inwestycji na drogach krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego i małopolskiego. Poseł odpowiadał również na pytania radnych dotyczące remontów na drogach wojewódzkich, budowy obwodnic miejscowości powiatu staszowskiego oraz rond.

Tekst i foto: Jan Mazanka.

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png