OGŁOSZENIE

Utworzono: piątek, 28, sierpień 2015

OGŁOSZENIE
STAROSTA STASZOWSKI

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.


Konsultacje odbędą się w okresie od 28.08.2015 r. do 11.09.2015 r. w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, który – podobnie jak projekt Programu – będzie dostępny na stronie internetowej Starostwa www.staszowski.eu,
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staszowski.eu w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, w zakładce „Zarządzenia” oraz bezpośrednio w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Staszowie.
Wypełniony formularz można przekazać:
1)    drogą korespondencyjną na adres: Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. J. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą,
2)    Osobiście do kancelarii urzędu lub do Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą,
3)    Drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 11.09.2015 r. nie będą rozpatrywane.

http://www.bip.staszowski.eu/index.php/powiat/organizacje-pozarzadowe/3187-ogloszenie-program-2016

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech