Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji projektu

Utworzono: czwartek, 27 sierpień 2015

ue powiat

Zarząd Powiatu w Staszowie ogłasza nabór na wybór partnerów do realizacji projektu z zakresu szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Pełna treść ogłoszenia

Deklaracja współpracy

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech