Kolejne inwestycje drogowe w powiecie staszowskim

Utworzono: środa, 26, sierpień 2015

phoca thumb l 3W dniu 25 sierpnia br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie podpisano trzy umowy dotyczące:
1. „Remontu drogi powiatowej Czajków Północny–Wiązownica Mała, w zakresie: odbudowy nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 4,5 m i długości 0,9 km, utwardzenia poboczy o szerokości 2x1 m materiałem kamiennym oraz renowacji odwodnienia tj. oczyszczenia rowu przydrożnego z wymianą uszkodzonych przepustów pod zjazdami. Wartość zadania to 392 tys. zł z czego: 299 tys. zł - dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, 46 tys. zł - udział Powiatu Staszowskiego i 46 tys. zł - udział Gminy Staszów. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.,

2. „Remontu odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Pokrzywianka-Łukawica, tj. oczyszczenia rowu przydrożnego z wymianą uszkodzonych przepustów pod zjazdami oraz wymiany uszkodzonych elementów prefabrykowanych. Wartość zadania to 186 tys. zł z czego: 143 tys. zł - dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, natomiast: 21 tys. zł - udział Powiatu Staszowskiego oraz kolejne  21 tys. zł - udział Gminy Bogoria. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas z Piaseczna,  

3. „Przebudowy drogi powiatowej z tłucznia kamiennego Czajków Północny–Wiązownica Mała. Droga o szerokości jezdni 4,50 m o długości 0,9 km, pobocza utwardzone materiałem kamiennym o szerokości 2x1 m, renowacja odwodnienia tj. oczyszczenie rowu przydrożnego z wymianą uszkodzonych przepustów pod zjazdami. Wartość zadania to 251 tys. zł, w całości sfinansowana przez Nadleśnictwo Staszów. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

W podpisaniu umów uczestniczyli: starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara, członek Zarządu Powiatu Staszowskiego Jerzy Chudy oraz burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, a także: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Rafał Suska, Dariusz Zając – kierownik budowy z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROKAM z Piaseczna, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Krzysztof Kępa oraz Rafał Szyszkowski – wiceprezes Zarządu PRD Staszów Sp. z o.o. Podsumowując spotkanie starosta Michał Skotnicki życzył wszystkim sygnatariuszom umów pomyślnej realizacji inwestycji. W/w prace rozpoczęto z dniem podpisania umowy, tj. 25 sierpnia br., natomiast planowany termin ich zakończenia to 30 października br.  

                             Tekst i foto: Michał Skrętek

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png