Kolejna inicjatywa Kurozwęk

Utworzono: piątek, 14, sierpień 2015

phoca thumb m 2Tym razem pobyt turystów w Zespole Pałacowym w Kurozwękach ma być urozmaicony możliwością pływania kajakami lub łodziami kanadyjskimi po rzece Czarnej Staszowskiej i kanale ,,Młynówka”, od jazu do dawnego młyna w Zagrodach. Pomysł zrodził się kilka lat temu, niemniej jego realizacja związana jest z uzyskaniem szeregu zezwoleń wodno-prawnych i ekspertyz, co aktualnie jest czynione. Sam projekt w wersji planistycznej przygotowali niemieccy studenci z Politechniki we Frankfurcie n/Menem, uczelni która w Kurozwękch swoje badania naukowe i praktyczne prowadzi nieprzerwanie od 2003 roku.


    W inicjatywę zaangażowała się także Fundacja Promocji Rekreacji ,,KiM” z Łomianek, która ma już na swoim koncie realizacje podobnych pomysłów. Urozmaiceniem nowego produktu turystycznego, zaproponowanym przez Fundację, jest możliwość budowania przez samych turystów łodzi kanadyjskich z gotowych prefabrykatów, która potem staje się własnością samych budowniczych. Jest to także znakomity pomysł dla młodzieży szkolnej i grup harcerskich. Gotowa dwuosobowa łódź, powstaje w ciągu 2 dni pracy, waży 25 kg, a jej wyporność to 250 kg. Co ważne, można nią sprawnie pływać w rzekach o głębokości od 40 cm.  
    Spotkanie robocze dotyczące tej ciekawej inicjatywy odbyło się w dniu 12 sierpnia br. z udziałem prezesa Zespołu Pałacowego w Kurozwękach Marcina Popiela, wicestarosty staszowskiego Tomasza Fąfary i prezesa Fundacji Promocji Rekreacji ,,KiM” Marcina Chodorowskiego.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png